Inspiration

Artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Filtrér i emner

Telemedicin understøtter innovation og ressourcefrigørelse

Telemedicin er en central drivkraft bag innovation og ressource frigørelse inden for sundhedssektoren – hvordan sættes handling bag ordene.

Genbrugshjælpemidler

Styring af genbrugshjælpemidlerne og udgifterne som følge regeringens oplæg til en positivliste – vil udgifterne løbe løbsk?

Fødevareindkøb og bæredygtighed hånd i hånd i EU-udbud

Traditionelle udbud kan ofte være overhalet indenom af den teknologiske udvikling, inden udbuddet er afsluttet. Det er en af mange udfordringer, som vi kan hjælpe…

EU-støtte til etablering af DIS til velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger

Traditionelle udbud kan ofte være overhalet indenom af den teknologiske udvikling, inden udbuddet er afsluttet. Det er en af mange udfordringer, som vi kan hjælpe…

Etablering af ladestandere – økonomi og miljøoptimeringer kan gå hånd i hånd

Flere af de udbudsprocesser, som Tolstrup & Hvilsted har varetaget, har resulteret i direkte økonomiske gevinster på op til 6-cifrede beløb for den offentlige virksomhed.

Er udbudsreglerne en hindring for Bæredygtighed i offentligt indkøb?

At skabe innovative og værdifulde udbudsforretninger kræver indsigt og forståelse. Men udbudsreglerne er ikke en hindring for bæredygtighed i offentlige kontrakter – måske tværtimod!

Bredere adgang til offentligt tilgængelige el-ladestandere på vej

Med en ny lov om infrastruktur for alternative drivmidler, gives kommunerne en mulighed for aktivt at bidrage til infrastrukturen for ladestandere – også i udkantsområderne.

Vinteren er altid over os – har I konkurrenceudsat jeres kontrakter på vintertjeneste?

Vinteren er altid over os – har I konkurrenceudsat jeres kontrakter på vintertjeneste? Vinteren er altid over os, i udbudsafdelingerne. Veje, stier og fortove bliver…

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet Statslig pulje på 200 mio. kr. til grøn omstilling af færgefarten. Kan udbud være en katalysator for…

Det går stærkt i affaldssektoren

Det går stærkt i affaldssektoren – kan både leverandører og ordregivere følge med? Med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi blev der taget…

Sammen bliver Danmark grønnere

Sammen bliver Danmark grønnere – Og det er vi en del af… Tolstrup & Hvilsted har i perioden 2020-2022 håndteret udbudsrådgivning og det udbudsjuridiske i forbindelse med mere…

Husker du at håndhæve dine aftaler?

Husker du at håndhæve dine aftaler? Bliver kravene i dine kontrakter opfyldt, og får du gjort noget ved det, hvis det ikke er tilfældet? Der…

SKI-tildelinger

Er SKI-tildelinger ligetil? – Og får vi flere svar på spørgsmål i forhold til SKI 02.19-tildelinger efter seneste kendelse fra KLFU? I lyset af den…

Økonomi og bæredygtigt indkøb kan gå hånd i hånd i offentligt indkøb

Vask/leje af tøj til den kommunale plejesektor gentænkes i bæredygtighedsperspektiv og medfører betydelige besparelser…

IT-kontraktstyring – etabler gode vaner!

IT-kontraktstyring – etablér gode vaner! At være ansvarlig for et IT-systems daglige drift kræver en blæksprutte af en medarbejder. Applikationen skal holdes vedlige, brugere og…

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling – men hvad er forhandling? Siden udbudsloven trådte i kraft i 2016, har vi, og mange andre, argumenteret for, at ordregivere skulle…

Terminologi i IT udbud og kontrakter

Anvendelse af K0-paradigmerne kombineret med ITIL kræver præcision og omtanke. Vi opfordrer til klar kommunikation og forståelse mellem udbudsjuristen og de udførende IT-medarbejdere…

CPV koder

Få det maksimale ud af dit arbejde med CPV-koder. Vores erfaring er, at der aldrig må tages let på CPV-koderne. Kategoriseringen i CPV-nomenklaturen er ikke…

Exit af it-relaterede kontrakter – er du på forkant?

Tolstrup & Hvilsted gennemfører en lang række IT-relaterede udbud, og oplever ofte udfordringer med overgang mellem gammel og ny aftale. Her får du en række…

It-udbud med forhandling

Begrebet forhandling har en indsnævret betydning i udbudsretten. Man kan sige, at udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse giver mulighed for en begrænset dialog med…

Hvad er FIDIC for en størrelse og hvorfor er det relevant?

Hvad er FIDIC for en størrelse? – og hvorfor er det relevant? Som udbudsjurist hos kunder, som arbejder med store internationale entreprisestandardkontrakter, er det efterhånden…

Kontakt os

Bestil et uforpligtende møde, eller få svar på dine spørgsmål ved at kontakte os i dag.