Terminologi i IT udbud og kontrakter

af Agnethe Toft

Anvendelse af K0-paradigmerne kombineret med ITIL kræver præcision og omtanke

De offentlige udbydere har igennem de sidste mange år funderet deres IT-kontrakter i de såkaldte K0-kontrakter. Tilpasninger og omskrivninger er hverdag for udbudsjurister og en disciplin i sig selv.

K0-kontrakterne indeholder en række definitioner, som til stadighed tilpasses og anvendes. Udbudsjurister har en forståelse af disse, som er afstemt med andre juridiske fagområder. Terminologien i K0-paradigmerne opleves ofte at være divergerende i forhold til IT-medarbejdernes virkelighed.

Et godt eksempel herpå er begrebet Fejl. Dette er anvendt i K02 og K03 og giver kontraktretligt mening eftersom K0-kontrakterne opererer med en leverance, som kan have fejl og mangler. Udfordringen kan opstå, da man i ITIL-verdenen anvender et Incident-begreb i relation til håndtering af fejl i eksekvering af en opgave i et it-system som er idriftsat.

Uden at skulle nørde i detaljen er konklusionen, at udbudsjuristerne kan have behov for en indføring i ITIL-terminologi og at de udførende IT-medarbejdere kan have behov for at blive klædt på i forhold til K0’s juridiske begrebsapparat. En fælles forståelse for hinandens verdener er afgørende for udarbejdelse af kontrakter, som er anvendelige og understøttende for den efterfølgende daglige drift af aftalen.

Opfordringen herfra er:

  • Klar kommunikation og forståelse mellem udbudsjuristen og de udførende IT-medarbejdere
  • En samordning af terminologien og et skarpt definitionsafsnit i kontrakten, som alle parter har medejerskab for
Picture of Agnethe Toft

Agnethe Toft

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

IT-kontraktstyring – etabler gode vaner!

Udbud med forhandling

Exit af it-relaterede kontrakter – er du på forkant?

It-udbud med forhandling