EU-støtte til etablering af DIS til velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger

af Per Tolstrup

Fælles Service Center (FSC) repræsenterer 33 kommuner og 2 regioner. FSC arbejder med både at anskaffe konkrete teknologier og produkter til sine medlemmer og at understøtte den løbende udvikling af velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger.

Et særligt kendetegn for disse teknologier og løsninger er, at udviklingen går ekstremt hurtigt. Derfor vil et traditionelt udbud af en kontrakt eller rammeaftale ofte være overhalet indenom af den teknologiske udvikling, inden udbuddet er afsluttet. Derfor ses indkøb af telemedicinske løsninger og velfærdsteknologier ofte gennemført som enkeltstående indkøb uden udbud, og dermed med risikoen for manglende konkurrence og utilstrækkelig markedsafdækning.

Vi har skabt et effektivt og tidssparende koncept

I samarbejde med FSC har Tolstrup & Hvilsted derfor udviklet et koncept, hvor FSC og dets medlemmer løbende kan foretage indkøb af allerede udviklede teknologier baseret på et dynamisk indkøbssystem, samtidig med at det dynamiske indkøbssystem med en række innovative leverandører kan danne platform for et løbende dialog- og udviklingsforum. Et forum hvor offentlige indkøbere og private leverandører kan mødes i et struktureret forum for udveksling af ønsker, behov, nyeste tendenser, teknologier og løsninger osv.

Projektet har således til formål både at sikre det effektive og tidsbesparende indkøb af kendte teknologier og løsninger, samtidig med at det giver rammer for fortsat fælles innovation. Til gavn og glæde for borgerne i kommunerne og regionerne, men også for den teknologiske udvikling, der gør at FSC også fremadrettet kan levere værdi til sine medlemmer.

På baggrund af den indsendte ansøgning, har EU vurderet at projektet er både relevant og værdiskabende i sådan en grad, at der er bevilget støtte til den videre udvikling fra EAFIP-midlerne.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om hvordan Tolstrup & Hvilsted kan hjælpe med jeres innovative indkøb, eller læs mere om Tolstrup & Hvilsteds rolle som EAFIP-godkendt rådgiver

Picture of Per Tolstrup

Per Tolstrup

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Telemedicin understøtter innovation og ressourcefrigørelse

Genbrugshjælpemidler

Fødevareindkøb og bæredygtighed hånd i hånd i EU-udbud

Er udbudsreglerne en hindring for Bæredygtighed i offentligt indkøb?