Bestil et opslagsværk og få nyt overblik

Tolstrup & Hvilsted gør sig umage for at dele vores viden. Se og bestil vores opslagsværker her, som giver dig nyt overblik i hverdagen.

Udbudsretlig lovsamling

Med konsolideret udbudslov

Lovsamlingen indeholder en række udvalgte udbudsretlige regelsæt af relevans for dig, der arbejder med udbud og offentlig konkurrence i bred forstand. Lovsamlingen er opdelt i 2 bind.

Indholdsfortegnelse – Udbudsretslig lovsamling:

 • Udbudsloven konsolideret med ændringerne fra hhv. Lov nr. 204, Lov nr. 1251 og Lov nr. 884.
 • Bemærkninger til lovforslaget (udbudsloven)
 • Betænkning over forslag til udbudsloven
 • Lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (Lov nr. 884)
 • Forslag til lov om ændring af udbudsloven mfl. (LSF 199)
 • Lov om ændring af udbudsloven (Lov nr. 1251)
 • Lovforslag om ændring af udbudsloven (LSF 33)
 • Lov om ændring af udbudsloven (Lov nr. 204)
 • Lovforslag om ændring af udbudsloven (LSF 125)
 • Udbudsdirektivet
 • Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud
 • Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
 • Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud
 • Lov om Screening af visse udenlandske direkte investeringer i Danmark (Lov nr. 842)
 • Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområde for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer i Danmark (Bek. nr. 1491)
 • Forsvars- og sikkerhedsdirektivet
 • Bekendtgørelse vedr. forsvars- og sikkerhedsdirektivet (Bek. nr. 1077)
 • Forsyningsvirksomhedsdirektivet
 • Bekendtgørelse vedr. forsyningsvirksomhedsdirektivet (Bek. nr. 1078)
 • Koncessionsdirektivet
 • Bekendtgørelse vedr. tildeling af koncessionskontrakter (Bek nr. 1080)
 • Tilbudsloven, konsolideret med seneste ændringer
 • Lov om ændring af Tilbudsloven (Lov nr. 1234)
 • Forslag til lov om ændring af Tilbudsloven
 • Lov om ændring af lov om håndhævelses af udbudsreglerne mv. (Lov nr. 618)
 • Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne
 • Fristberegningsforordningen
 • Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser
 

Løssalgspris (Samlet for Bind 1 og Bind 2):
149,- kr.

Ekskl. moms og levering

Udbudsloven med bemærkninger

Opslagsværket er et godt dagligt opslagsværk indbundet i spiralryg og plads til egne noter bagerst. Opslagsværket er relevant for dig, der arbejder med udbud og offentlig konkurrence i praksis.

Indeholder den konsoliderede udbudslov med bemærkninger.

Indholdsfortegnelse – Udbudsloven med bemærknigner:

 • Udbudsloven konsolideret med ændringerne fra hhv. Lov nr. 204, Lov nr. 1251 og Lov nr. 884.
 • Bemærkninger til lovforslaget (udbudsloven)
 • Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud

Løssalgspris:
99,- kr.

Ekskl. moms og levering

Udbudsloven

Indeholder Udbudsloven og en række bilag til Udbudsdirektivet for dig, der arbejder med udbud.

Indeholder den konsoliderede udbudslov med bemærkninger.

Løssalgspris:
49,- kr.

Ekskl. moms og levering

Indkøb af bygge- og anlægsopgaver

Indeholder byggeriets samlede standardvilkår (AB-Systemet), samt Tilbudsloven, der er konsolideret med de seneste ændringer. Lovsamlingen er relevant for dig, der arbejder med indkøb af bygge- og anlægsopgaver.

Løssalgspris:
149,- kr.

Ekskl. moms og levering

Bestil publikationer

Kontakt os

Bestil et uforpligtende møde, eller få svar på dine spørgsmål ved at kontakte os i dag.