Økonomi og bæredygtigt indkøb kan gå hånd i hånd i offentligt indkøb

af Søren Hvilsted

Vask/leje af tøj til den kommunale plejesektor gentænkes i bæredygtighedsperspektiv og medfører betydelige besparelser i offentligt indkøb.

Ved udløb af kommunale kontrakter efterlades leverandørerne tilbage med store mængder fuldt funktionsdygtigt tøj, som i vid udstrækning bliver destrueret. Ifølge vaske/leje branchen betyder brug af logotøj i det kommunale, at der kasseres op mod 200.000 stykker tøj pr. år. Dertil kommer det tøj, der grundet specialdesign, farver mv. kasseres og ikke kan bruges på andre kontrakter.

Markedsdialog afdækker mulige besparelser

En kommune med stort fokus på frigørelse af midler til varme hænder ønskede en udbudsforretning gennemført på vask/leje af beklædning til ældreplejen, og bad derfor Tolstrup & Hvilsted, gennem markedsdialog, at afdække for potentielle besparelsespotentialer. Resultatet blev et udbud, hvor en række beklædningsdele kunne tilbydes som ”genbrugsbeklædning” – typisk beklædningsdele brugt på ophørte kontrakter og med begrænset slitage.

Udbuddet åbnede således op for, at der på en række positioner kunne tilbydes genbrugstøj. Vinderen blev fundet blandt andet ud fra følgende metode:

  • en kvalitativ test i form at afprøvning og kvalitetstest.
  • en kvalitativ vurdering af, hvordan kvaliteten sikres på genbrugstøjet i kontraktens løbetid i form af tilbudsgivers procesbeskrivelser.


Udbuddet blev vundet med et tilbud, hvor 50 % af beklædningen var genbrugstøj og med en økonomisk besparelse på omkring 10 %.

Den logiske slutning af udbuddet er, at økonomi og bæredygtighed i visse tilfælde kan gå hånd i hånd. Det kræver, at kommunerne afstår fra specifikke farvevalg, logoer samt specialfremstillet beklædningsdele. Det fremstår dog som kompromiser, der er overkommelige, når resultatet både er bæredygtigt og giver en økonomisk besparelse.

Picture of Søren Hvilsted

Søren Hvilsted

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Telemedicin understøtter innovation og ressourcefrigørelse

Genbrugshjælpemidler

Fødevareindkøb og bæredygtighed hånd i hånd i EU-udbud

EU-støtte til etablering af DIS til velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger