SKI-tildelinger

af Søren Hvilsted

 – Og får vi flere svar på spørgsmål i forhold til SKI 02.19-tildelinger efter seneste kendelse fra KLFU?

I lyset af den seneste klagenævnsag, som var EG A/S mod Egedal Kommune, kan vi konkludere, at tildelinger på SKI’s rammeaftale 02.19 ikke er ligetil.

Efter mere end 10 års erfaring, med anvendelse af 02.19-aftalerne, overrasker det os ikke.

Hvorfor bruger vi SKI?

Argumenterne som ofte italesættes er, at processerne er ressourcebesparende, nemme at gå til og medfører store besparelse for det offentlige. Men mon sagen og efterspillet kaster nyt lys over de argumenter?

At stort set ”samtlige” IT-SaaS løsninger til det kommunale marked er tildelt på SKI 02.19, og efterfølgende kan tildeles som direkte tildelinger, er i sig selv interessant både kommercielt, juridisk og i forhold til understøttelse af en mere og mere digital forvaltning.

Er formålet med udbudsloven opfyldt?

KMD A/S er blevet tildelt rammeaftalen på SKI 02.19 i henhold til tildelingskriteriet, ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, til en pris på de omfattede ydelsesområder, som, ud fra fakta i den omtalte kendelse, umiddelbart ikke virker markeds konform – eller i hvert fald 75% dyrere end hvad en efterfølgende dialog mellem kunde og leverandør kunne medføre. Er formålet med udbudsloven opfyldt? Er SKI 02.19 en kommerciel ”god” aftale, som sikrer den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler?

“Formålet med loven er at fastlægge procedurene for offtentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offtenlige midler.”

udbudsloven  §1.

Hvordan skal den offentlige sektor digitaliseres?

Vi ser ofte, at SKI 02.19 bliver anvendt til direkte tildelinger. Direkte tildelinger, hvor vurdering af systemets kvalitative elementer i forhold til funktioner, intuitivitet, arbejdsgangsunderstøttelse mv. ikke er mulige. Er det sådan, vi ønsker at digitalisere den offentlige sektor?

Svaret har tidligere været et overvejende ’Ja’, efterfulgt af argumenterne; fordi der er tale om standard SaaS-løsninger, forbi opfattelsen af, at tildelingerne på SKI 02.19 er ressourcebesparende, nemme og medfører besparelser.

Efterspillet bliver interessant!

Picture of Søren Hvilsted

Søren Hvilsted

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Der blev ikke fundet nogle relaterede artikler. Vis alle artikler i stedet