Kontraktstyring

Tolstrup & Hvilsted tilbyder hjælp til kontraktstyring (contract management) på alle kontrakter på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Kontraktstyring er i alle henseender relevant og nødvendigt for at sikre, at parterne leverer, hvad de har lovet hinanden, og dermed sikre den fulde gevinstrealisering af indkøbsprocessen.

Kontrakten er et styringsværktøj

Kontrakten er central i aspekter af den strategiske planlægning, anskaffelsesfasen og implementeringen. Den er styringsværktøjet for samarbejdet og definerer, hvad parterne med rette kan forvente og kræve af hinanden. Kontrakter og contract management kan således ses som grundsten, hvorpå organisationer kan optimere og arbejde målrettet mod sine mål og målsætninger.

For Tolstrup & Hvilsted er kontrakten/samhandelsaftalen mellem partnerne afgørende, da det er her samarbejdet er funderet og styret. Samarbejdet mellem køber og sælger skal være baseret på respekt for hinanden og for det aftalte. Kontrakter skal være funderet i virkeligheden og i den specifikke situation, der ønskes understøttes, og skal bruges og ”passes”. Kontrakten har naturligt en organisk form og kan udvikle og tilpasse sig løbende inden for rammerne, hvis der sikres korrekt kontraktstyring.

Tolstrup & Hvilsteds proceshjul - Kontraktstyring og kontrakten i fokus

Vores erfaring sikrer dig værdi

Vi har erfaringer med contract management på alle typer af kontrakter (egne såvel som standardiserede) fra IT-områdets danske K0-aftaler, udenlandske IT-standardparadigmer, til byggeriets AB-paradigmer til tekniske paradigmer som NL og NLM til FIDEC-paradigmerne.

Vores tilgang er, at kontrakter skal tilpasses den konkrete anskaffelse og organisationens behov; men gemmes kontrakten efter indgåelsen væk i en skuffe, fortabes alt forarbejdet. For at sikre gevinstrealisering samt et succesfuldt samarbejde mellem parterne, er det nødvendigt, at kontrakten er levende og nærværende – særligt i forbindelse med implementering og exit; men sandelig også i hverdagen. Kontrakten er ikke blot et middel til at løse konflikter og uoverensstemmelser, den er også et ror til styring af den daglige færd i samarbejdet.

For Tolstrup & Hvilsted er kontrakten det ultimative omdrejningspunkt, og kontraktstyringen er sikringen af, at kontrakten konkret virker i organisationen.

Kontrakter er svære!

Ja, kontrakter er svære, og det er sjældent en disciplin, som dem, der ”ejer” kontrakten i organisationen, føler sig trygge ved. Derfor er det Tolstrup & Hvilsteds fokuspunkt at klæde dem på, lære fra sig samt at udfærdige strukturerede kontrakter, så fagfolk kan forstå kontraktens mekanismer og værdiskabelse, samt at de tager ejerskab for dem.

At få alle til at elske kontrakter og kontraktstyring er nok urealistisk, men hos Tolstrup & Hvilsted er det en målsætning!

Kontrakten ligger bedst i skuffen

Nej, kontrakten er et styringsværktøj og skal sikre organisationen succes med sine projekter. Nyudvikling, innovation, bæredygtighed og genereret optimering af virksomheden kræver det styringsværktøj, som kontrakterne er – og nej, ingen vil sejle en jordomsejling uden planlægning, og med søkort og kompas liggende i skuffen hjemme på kontoret.

Kontakt os

Bestil et uforpligtende møde, eller få svar på dine spørgsmål ved at kontakte os i dag.

Artikler om kontrakter

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, 
kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Massive budgetoverskridelser på statslige IT-projekter – Hvad kan vi lære?

Husker du at håndhæve dine aftaler?