Hvad er FIDIC for en størrelse og hvorfor er det relevant?

af Sanne Koefoed

– og hvorfor er det relevant?
Som udbudsjurist hos kunder, som arbejder med store internationale entreprisestandardkontrakter, er det efterhånden blevet hverdagskost at arbejde med FIDIC. Men hvad er FIDIC? Hvornår bruges og hvorfor anvendes FIDIC? Det er blot nogle af de spørgsmål, du bliver klogere på, hvis du læser videre i denne blog.

Hvad er FIDIC?

FIDIC står for Fédération International des Ingénieurs-Conseils.

FIDIC har siden 1957 udgivet standardkontrakter, som i dag anses for nogle af de mest anvendte internationale entreprisestandardkontrakter inden for energi-, infrastruktur- og byggesektoren. Kontrakterne udgør alle agreed documents.

 
Hvornår bruges FIDIC?

Fordelene ved vilkårene i FIDIC er, at de kan anvendes på tværs af forskellige retssystemer. Dette gør FIDIC-kontrakter særligt anvendelige ved opførelsen af større anlægsprojekter, hvor det er almindeligt at internationale parter byder på opgaverne og samarbejder om opførelsen af projekterne.

Ofte anvendes FIDIC’s standardkontrakter i en modificeret udgave, hvor bygherre har valgt til og fra i standardvilkårene således, at kontrakten tilpasses det enkelte projekt.

 
Hvorfor anvendes FIDIC?

FIDIC er et anerkendt regelsæt på tværs af landegrænser og skaber dermed værdi for udenlandske bydere, da ensartede regelsæt og standardvilkår skaber en form for neutralitet mellem udbyder og tilbudsgiver, idet begge parter er fortrolige med regelsættet.

For udenlandske tilbudsgivere betyder det, at de undgår at skulle orientere sig om en komplicerede nationale entrepriseregler, fx AB regimet, i det land, hvor entreprisen udføres.

Anvendelsen af de ensartede og afvejede vilkår, som FIDIC tilbyder, resulterer i en ressourcebesparelse for aftaleparterne, hvormed forventningerne til den retlige ramme hurtigere kan afstemmes.

 
Hvordan er sammenspillet mellem FIDIC og udbudsreglerne?

Kontraktbestemmelserne i FIDIC er i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvor kontraktfrihed er et styrende princip. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er behov for at lave særlige betingelser i relation til udbudsreglerne.

I FIDIC-kontrakter er kontraktsummen typisk en fixed price lump sump. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan ændres noget efter kontraktindgåelsen, hvilket i relation til udbudsreglerne stemmer overens.

Desuden regulerer FIDIC, at entreprenøren og bygherren skal reagere og handle efterhånden som projektet skrider frem og ikke afvente til projektets afslutning. Rent praktisk tilpasses entreprisesummen løbende efterhånden som kravene opstår, hvorimod AB ”samler til bunke”.

Så hvad skal man være opmærksom på, når man benytter FIDIC kontrakter?
 
Før udbudsprocessen:
  • FIDIC anvendes typisk i entreprisekontrakter, hvor der er tale om udbud med grænseoverskridende interesse. Er entreprisen udelukkende dansk, vil parterne formentlig vælge at anvende AB 18, men intet er reelt set til hinder for, at FIDIC’s standardaftalevilkår med internationalt sigte benyttes.
  • Det er ved anvendelsen af FIDIC’s vilkår afgørende, at der udarbejdes et sæt supplerende betingelser (’Particular Conditions’), og at der foreligger et udbudsmateriale, bestående af øvrige kontraktdokumenter, der specificerer og gør opgaven entydig. Afgørende for valget af standardkontrakt (yellow book, green book mm.) vil som oftest være entreprisens omfang og karakter, placering af ansvar (designansvar/projekteringsansvar), samt hvilken type entreprise der er tale om.
 
Under udbudsprocessen:
  • Tilbudsgivernes forbehold og præciseringer/afklaringer, der ikke udgør væsentlige ændringer til kontrakten, kan let indarbejdes i particular conditions, hvorved alle tilbudsgivere får et hurtigt overblik over de løbende ændringer. FIDIC kan tilpasses ganske fleksibelt, uden at det ændrer på det samlede aftaleretlige rammeværk. Derved kan byderne fremsætte forbehold lige netop de steder, hvor det er relevant for den konkrete tilbudsgiver i den konkrete sag. Udbudsreglerne skal dog fortsat iagttages for så vidt angår ændringer af grundlæggende elementer.
 
Efter udbudsprocessen:
  • FIDIC regulerer en trin-for-trin procedure, som udførligt beskriver, hvad der på hvert stadie i processen forventes af parterne. På denne måde opfylder vilkårene også deres mål om bedre administration af såvel projektet som kontrakten i sin helhed.

Skulle du sidde med spørgsmål efter at have læst denne blog, er du velkommen til at kontakte os.

Vi hjælper også gerne med jeres næste udbud.

Picture of Sanne Koefoed

Sanne Koefoed

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Etablering af ladestandere – økonomi og miljøoptimeringer kan gå hånd i hånd

Bredere adgang til offentligt tilgængelige el-ladestandere på vej

Vinteren er altid over os – har I konkurrenceudsat jeres kontrakter på vintertjeneste?

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet