Etablering af ladestandere – økonomi og miljøoptimeringer kan gå hånd i hånd

af Sanne Koefoed

Flere af de udbudsprocesser, som Tolstrup & Hvilsted har varetaget, har resulteret i direkte økonomiske gevinster på op til 6-cifrede beløb for den offentlige virksomhed.

Den økonomiske gevinst

Der kan være direkte økonomiske gevinster at høste ved opsætning af ladestandere på offentlige arealer. Gennem udbud af koncessionskontrakter har offentlige virksomheder i flere tilfælde opnået direkte økonomiske gevinster, hvor den vindende operatør betaler penge til den offentlige virksomhed for at få retten til at opstille deres ladestandere på offentlige arealer.

Koncessionskontrakterne har derfor løst en juridisk forpligtelse for den offentlige virksomhed til at leve op til ladestanderbekendtgørelsen, dels givet en økonomisk gevinst.

En miljømæssig gevinst

Regeringen har en målsætning om, at der skal være 1 million elbiler på vejene i 2030 og slutspur-ten er sat ind. Indfrielse af denne målsætning kræver, at infrastrukturen er på plads, så folk uden adgang til egne ladefaciliteter, har let adgang til disse i nærheden af deres hjem.

Ikke ofte går en miljømæssig gevinst hånd i hånd med en økonomisk gevinst for det offentlige, men det er ofte sagen i forhold til etablering af ladestadere.

Lovgivningen

Etablering af ladestandere kan for mange offentlige virksomheder virke som endnu et bureaukratisk krav, der trækkes ned over virksomheden. Ikke desto mindre fastsætter en bekendtgørelse fra 2020 en pligt til at etablere ladestandere på p-pladser ud fra nogle givne forudsætninger.

Af ladestanderbekendtgørelsens § 1 fremgår krav om, at der skal etableres ladestandere ved;

  1. Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser
  2. Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser
  3. Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser


Vil du høre mere så kontakt fagchef Sanne Koefoed på sk@tohv.dk.

Picture of Sanne Koefoed

Sanne Koefoed

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Bredere adgang til offentligt tilgængelige el-ladestandere på vej

Vinteren er altid over os – har I konkurrenceudsat jeres kontrakter på vintertjeneste?

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet

Det går stærkt i affaldssektoren