Vinteren er altid over os – har I konkurrenceudsat jeres kontrakter på vintertjeneste?

af Christian Bogø Lindemer

Vinteren er altid over os, i udbudsafdelingerne. Veje, stier og fortove bliver atter glatte og svære at færdes på. Det betyder derfor, at der skal saltes og ryddes rundt om i Danmark og I kan med fordel planlægge eventuelt udbud for vintersæsonen.

Hvis man som offentlig myndighed, helt eller delvist vælger at lade eksterne leverandører udføre opgaverne i forbindelse med vintertjeneste, kan det være en udbudspligtig ydelse. For at være helt sikker på spørgsmålet om udbudspligt, vil det kræve en konkret vurdering af behovet for vintertjeneste over en given aftaleperiode. Afsnit IV og V i Udbudsloven omfatter således også tjenesteydelser over DKK 500.000 og under tærskelværdien.

Vores erfaring

Hos Tolstrup & Hvilsted har vi stor erfaring med at gennemføre udbud for kommunale og statslige myndigheder, som er forpligtet til at opretholde et vinterberedskab. Vi besidder derfor en opdateret viden om såvel markedet og de strategiske og kommercielle overvejelser, man som myndighed bør gøre sig for at få udfærdiget et optimalt aftalegrundlag. Vores erfaring er, at det optimale udbudsgrundlag tager mest muligt hensyn til såvel det forventede felt af tilbudsgivere samt udbyders egne organisatoriske forhold, krav og forventninger til opgaveudførslen.

Kontakt os

Kontakt os for en uforpligtende snak, hvis din myndighed har brug for et ”sundhedstjek” af jeres nuværende aftalegrundlag på vintertjeneste, og en drøftelse omkring hvordan den mest hensigtsmæssige udbudsproces vil kunne planlægges, med henblik på at opnå et målrettet og optimalt aftalegrundlag til vintersæsonen.

Picture of Christian Bogø Lindemer

Christian Bogø Lindemer

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Etablering af ladestandere – økonomi og miljøoptimeringer kan gå hånd i hånd

Bredere adgang til offentligt tilgængelige el-ladestandere på vej

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet

Det går stærkt i affaldssektoren