It og digitalisering

It-udbud og it-kontrakter

Tolstrup & Hvilsted er rådgivere på nogle af de største og mest komplicerede IT-udbud i den offentlige sektor, og herfra har vi kendskab til og erfaring med den kompleksitet, IT-udbud og IT-kontrakter repræsenterer.

It-udbud

EU-udbud på IT-området er en særlig disciplin – processen kræver indsigt i de komplicerede sammenhænge mellem reguleringen i kontrakterne og den virkelighed, produkt-ejeren og den understøttende forretning står i. Desforuden er markedet for IT-løsninger i konstant udvikling, hvilket kræver udbudsjuridiske kompetencer, der er dybt specialiseret indenfor IT-kontrakter. 

Vores tilgang til IT-udbud er forretningen og understøttelse af behovene via en kontrakt, der fungerer som et værdiskabende værktøj for samarbejdet efter aftaleindgåelse.

Vi understøtter kundens faglighed gennem procesledelse via en inddragende og nysgerrig proces, der sikrer et udbud, der giver mening for de bydende, for jer og for forretningen.

Tolstrup & Hvilsteds proceshjul - Udbudsproces og kontraktstyring i fokus

Offentlige IT-udbud skal være værdiskabende

Tolstrup & Hvilsted påtager sig gerne rollen som ”bygherrerådigiver” på IT-sourcing.
Dvs. Vi er kundens nærmeste allierede og rådgiver, og vi følger processen fra kravspecifikationen skal udarbejdes, til det færdige system er implementeret samt løbende i forbindelse med aftalemæssige ændringer og udfordringer.
Opstår der tvister, kan vi hjælpe – og ligeledes hjælper vi, når den til tider ømtålige exit-fase forekommer.

It-kontrakter

IT-kontrakter skal altid tilpasses det enkelte projekt. Vi har stor erfaring med K0-kontrakterne gmer og udenlandske paradigmer samt diverse tilpasninger i alle afskygninger. 

Oftest bygges aftalegrundlaget fra bunden i forhold til kundens behov, hvad enten det måtte være en SaaS-anskaffelse, infrastructure as a service, platform as a service, en kontrakt funderet i agile udviklingssprints eller andet. 

For os er kontrakten/samhandelsaftalen mellem partnerne afgørende – det er her samarbejdet er funderet og styret. Samarbejdet funderet i vedligeholdelsesaftaler, driftsaftaler mv. mellem køber og sælger skal være baseret på respekt for hinanden og for det aftalte. 

Din "bygherrerådgiver" på it-udbud

Hvornår er din IT-afskaffelse en succes – efter succesfuld overtagelse eller måske først ved kontraktudløb efter succesfuld exit?

Vores er erfaring er, at IT-kontrakten ofte får for lidt opmærksomhed. Den er et essentielt styringsværktøj, der sikrer, at I får værdi med anskaffelsen. IT-kontrakter er komplekse. 

Hos Tolstrup & Hvilsted bidrager vi med afgørende indsigt i de juridiske og kommercielle kompetencer, der koblet med kundens tekniske indsigt skaber værdien. Vi agerer ofte ”bygherrerådgiver” på agile it projekter – lige fra udbudsfasen over implementering til rådgivning om IT-contract management.

Artikler om it og digitalisering

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, 
kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Massive budgetoverskridelser på statslige IT-projekter – Hvad kan vi lære?

IT-kontraktstyring – etabler gode vaner!

Udbud med forhandling

Terminologi i IT udbud og kontrakter

Kontakt os

Bestil et uforpligtende møde, eller få svar på dine spørgsmål ved at kontakte os i dag.