It-udbud med forhandling

af Søren Hvilsted

Begrebet forhandling har en indsnævret betydning i udbudsretten. Man kan sige, at udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse giver mulighed for en begrænset dialog med tilbudsgiverne og for mindre tilpasninger i udbudsgrundlaget, for den ordregivende myndighed.

Udbud med forhandling kan give markante fordele i IT-relaterede udbud. Nedenfor er beskrevet de mest markante:

  • Flere konditionelle tilbud
  • Bedre kvalitative tilbud
  • Tilbudsgivere, der får en bedre forståelse af anskaffelsesbehovet og derfor mere præcise og målrettede tilbud
  • Bedre kontrakter for den ordregivende myndighed
  • Bedre priser i endeligt tilbud
  • Større forståelse for anskaffelsen for leverandøren og derfor optimering af processen omkring afklaring og implementering


Ovenstående fordele skal opvejes i forhold til de ulemper udbud med forhandling kan afstedkomme.

De ulemper der primært bør overvejes er:

  • Længere tidsmæssigt forløb grundet prækvalifikationsfasen og som minimum to tilbudsfaser
  • Mere tidskrævende proces for den ordregivende myndighed og for tilbudsgiverene


Tolstrup & Hvilsteds erfaring er, at langt de fleste udbudsforretninger, der omhandler IT-anskaffelser med fordel kan benytte proceduren udbud med forhandling. Således opvejer fordele oftest ulemper og særligt det at give tilbudsgiverne mulighed for, at optimere deres tilbud efter dialog giver værdi – både kvalitativt og prismæssigt.

Picture of Søren Hvilsted

Søren Hvilsted

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

IT-kontraktstyring – etabler gode vaner!

Udbud med forhandling

Terminologi i IT udbud og kontrakter

Exit af it-relaterede kontrakter – er du på forkant?