Inspiration

Kundecases

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Vores kundecases

DYNAMISK INDKØBSSYSTEM – når det er værdiskabende

Et marked med få leverandører stor priskonkurrence, store prisudsving og større løbende anskaffelser fik Novafos til at vælge et dynamisk økonomisksystem til foringer i ledninger.

EU-udbud af 8-års revision af togsæt

Udbud med primært udenlandske bydere på ”et lille marked” krævede markedsdialog og forhandling med rum for præciseringer i tilbudsfasen.

Udbud på sundheds- og socialområdet

Udbud kan være svaret på de stigende omkostninger, som kommuner oplever på social- og Sundhedsområdet. Læs og lær af erfaringerne fra Gribskov kommune.

Kommunal outsourcing af indkøbsfunktionen

Tolstrup & Hvilsted skaber værdi gennem unik indsigt i de kommunale kerneopgaver, udbudsjuridiskviden samt evnen til at drive anskaffelsesprocesser i en offentlig kontekst.

Værdiskabende Light-udbud ved Danida Fellow Centre

Danida Fellow Centre (DFC) tilrettelægger og gennemfører hvert år læringsprogrammer og studieophold for ca. 1100 stipendiater. Udfordringen ved gennemførelse af udbud af uddannelsesaktiviteter for DFC, er det ukendte ved de behov, der løbende opstår og som skal dækkes af veltilrettelagte skræddersyede læringsprogrammer.

UC SYD – inventarudbud formet af arkitektens visioner

I Kolding bygger UC SYD nyt universitetscampus – en markant trekantet bygning i 5 etager tegnet af Cubo Arkitekter. Bygningen skal blandt rumme uddannelser indenfor medier, kommunikation og lyddesign og vil derfor både have havelydstudier og biograf.

Udbud på renovationsområdet kræver indsigt i både jura og affaldshåndtering

Hos Vejle Kommune søgte de sikkerhed for at finde en samarbejdspartner der både kunne navigere imellem det juridiske og renovationsområdet, da der skulle laves udbud for indsamling og transport af dagrenovation, genanvendeligt og farligt affald – en kontrakt til en værdi af DKK 380.

Kontakt os

Bestil et uforpligtende møde, eller få svar på dine spørgsmål ved at kontakte os i dag.