Sammen bliver Danmark grønnere

af Thomas Schmidt

Tolstrup & Hvilsted har i perioden 2020-2022 håndteret udbudsrådgivning og det udbudsjuridiske i forbindelse med mere end 35 udbudsprocesser for DIN Forsyning Varme A/S. Dette i forbindelse med opførelsen af ”Fremtidens Fjernvarme”.

Det drejer sig b.la om udbud vedrørende:  

  • Fliskedel-anlæg baseret på 100% bæredygtig flis 
  • Flistransport 
  • Varmepumpe 
  • Transformer og nødforsyning 
  • Havvandsvarmepumpe-anlæg 
  • Totalentreprise eller hovedentrepriser for bygningerne/jordarbejde.


Hvad er Fremtidens Fjernvarme?
 

Fremtidens Fjernvarme er et grønt projekt, hvor varmeproduktionen via det eksisterende kulværk på Esbjerg havn erstattes med bæredygtig varmeproduktion. Strategien i projektet, Fremtidens Fjernvarme, arbejder mod en fossilfri værdikæde, hvor ambitionen i 2030 indebærer, at råstoffer bliver genanvendt i stedet for at anvende fossile materialer.  

Hvad bidrager Tolstrup & Hvilsted med? 

Vores procesorienterede udbudsjurister har rådgivet om Forsyningsvirksomhedsdirektivet, AB18 og ABT18 samt været bindeleddet mellem de tekniske rådgivere, projektledelsen samt en advokat med speciale i FIDIC.  

Vi har haft ansvar for de udbudsprocessuelle elementer i anskaffelserne, og vores udbudsjurister har i samarbejde med DIN Forsyning Varme A/S udarbejdet kommercielle dokumenter samt sikret sammenhængen i hele udbudsmaterialet.  

Tolstrup & Hvilsted har været ansvarlige for fremdriften i udbudsprocessen, leverandørkommunikationen, forhandlinger og andre udbudsjuridiske elementer.  

Tolstrup & Hvilsted er stolte af at have bistået DIN Forsyning Varme A/S med mere end 35 spændende udbudsprocesser, som samtidig er med til at gøre Danmark grønnere.

Picture of Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Etablering af ladestandere – økonomi og miljøoptimeringer kan gå hånd i hånd

Bredere adgang til offentligt tilgængelige el-ladestandere på vej

Vinteren er altid over os – har I konkurrenceudsat jeres kontrakter på vintertjeneste?

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet