Fødevareindkøb og bæredygtighed hånd i hånd i EU-udbud

af Per Tolstrup

Vejle Kommune ønsker at bevæge sig i en langt mere bæredygtig retning, hvorfor dette var i fokus ved indgåelse af ny fødevareaftale til en årlig værdi på DKK 41.500.000.

Vejle Kommunes køkkener vil gerne bidrage til en grøn omstilling og var opsatte på at benytte en ny fødevareaftale som afsæt.

Nye anderledes produkter, læring og vidensdeling blev temaer i forhold til at ”flytte sig” i madproduktionen i køkkenerne i en mere grøn og bæredygtig retning.

Nye produkter

Omstillingen kræver andre og flere produkter på aftalen både i forhold til økologi og i forhold til andre og andre typer produkter f.eks. alternative proteiner som erstatning for kød. Dette udgjorde et nøglefokus ved udarbejdelsen af tilbudslisten. Gennem produktive sparringsseancer med de kommunale køkkener og intern vidensdeling blev der tilføjet en række nye alternative produkter til den kommende aftale. Derudover blev der arbejdet på at konvertere en større del af varerne til mere bæredygtige alternativer uden meromkostninger, blandt andet gennem fokus på sæsonvarer og anvendelse af udbudslovens delydelsesregel. Det blev herved skabt en mulighed for, at køkkener kan købe lokale produkter, når disse er i sæson, under samtidig overholdelse af udbudslovens regler.

Rådgivning

I forhold til en succesfuld transformation til en mere grøn og bæredygtig madproduktion var fokus i den forberedende fase med udarbejdelse af udbudsgrundlaget at sikre ny og konkret viden fra den kommende leverandør, men ligeledes også at få en løbende sparringspartner, der kontinuerligt hjælper med at nå disse mål. Køkkenerne har derfor nu mulighed for at få hjælp til at bringe de nye alternative produkter og sæsonvarer ind i deres dagligdag gennem konkrete input, sparring og inspiration til madproduktionen. Ligeledes har Indkøbsafdelingen nu fået muligheden for at nudge køkkenerne løbende når disse køber ind på aftalen.

Derfor valgte Vejle Kommune at lade tilbudsgiverne konkurrere på deres evne til at hjælpe køkkener til en grønne og mere bæredygtig madproduktion og understøttede dette ved at anvende underkriteriet ”Rådgivning” som vægtede det 35% i tilbudsevalueringen.

Tilbudsgiver blev f.eks. evalueret på:

  • Hvordan køkkenerne i forbindelse med indkøb på den elektroniske indkøbsløsning automatisk bliver foreslået alternative produktforslag, som har en grønnere og mere bæredygtig profil.
  • Hvordan leverandøren aktivt kan rådgive og inspirere Ordregiver til at lave mere bæredygtige retter og madplaner.
  • Hvordan de illustrerer miljøpåvirkningen af den enkelte råvare i den elektroniske varekurv.


Udbuddet er et eksempel på hvordan udbud kan anvendes som motor for de grønne tanker.

Picture of Per Tolstrup

Per Tolstrup

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Telemedicin understøtter innovation og ressourcefrigørelse

Genbrugshjælpemidler

EU-støtte til etablering af DIS til velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger

Er udbudsreglerne en hindring for Bæredygtighed i offentligt indkøb?