Det går stærkt i affaldssektoren

af Thomas Schmidt

– kan både leverandører og ordregivere følge med?

Med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi blev der taget et historisk skridt mod en klimaneutral affaldssektor i 2030 og et samfund, hvor vi genbruger og genanvender langt mere affald. Vi skal derfor alle sortere vores affald i de samme ti affaldstyper fra 1. juli 2021. (Kommunerne har haft mulighed for at søge om udsættelse frem til den 31.12.2022 via dispensation hos Miljøministeriet).

Det betyder dog også, at affaldssektoren har haft travlt grundet den vedtagne klimaplan. Der er siden vedtagelsen af klimaplanen blevet offentliggjort et hav af udbud på alt fra ekstra  indsamlingsordninger, affaldsbeholdere, miljøkasser og behandlingsanlæg.

Har leverandørerne den nødvendige produktionskapacitet?

KL, bad på kommunernes vegne, om at få forlænget fristen, da KL ikke fandt det realistisk at indføre den nye affaldssortering med så kort en tidsfrist. Der skal for eksempel bestilles nye affaldsbeholdere. Bilerne, der håndterer affaldet, skal omstilles eller nye skal indkøbes. Mange steder skal der gennemføres nye udbud, ligesom der skal laves kampagner, så borgerne tager de nye sorteringsregler til sig. Så anbefalingen er at sætte processen i gang, så I ikke kommer sidst i køen.

Når alle det til tiden?

Selvom et stort antal kommuner og affaldsselskaber har søgt og fået dispensation til 2023 og dermed ikke skal leve op til regeringens mål om, at borgernes husholdningsaffald skal sorteres i ti fraktioner fra 1. juli 2021, så anbefales det, at man som ansvarlig myndighed hurtigst muligt udarbejder en plan for, hvilke udbud der skal gennemføres for at opfylde kravene i Affaldsbekendtgørelsen mv. Vi ser allerede nu udbud på eksempelvis affaldsbeholdere, der først skal leveres i 2023, hvilket giver rigtig god mening, da både produktionskapacitet og adgangen til råvarer kan blive en flaskehals.

Hvad skal ordregiver være opmærksom på:

  • Implementering- og produktionstid for leverandørerne skal indregnes i planlægningen af de mange udbud.
  • Politisk proces for afdækning af, hvor mange affaldsbeholdere borgerne skal have, og hvordan de skal indrettes, indsamlingsfrekvensen (hver anden uge / hver fjerde uge)?
  • Det enkelte udbud skal tage højde for alle led i affaldsprocessen – fra indsamling til slutbehandling. Ny indsamlingsordning skal fx tage højde for, hvor renovatøren skal aflevere det indsamlede affald – her tænkes på modtage- og behandlingsanlæg og hvordan en evt. ændring af et modtage- og behandlingsanlæg skal reguleres i den nye indsamlingsordning.


Har I overblik over processen?

Vi har hjulpet en række kommuner og affaldsselskaber med udbud på dette område, og vi har derfor en opdateret og brugbar viden på området.

Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog.

Picture of Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Etablering af ladestandere – økonomi og miljøoptimeringer kan gå hånd i hånd

Bredere adgang til offentligt tilgængelige el-ladestandere på vej

Vinteren er altid over os – har I konkurrenceudsat jeres kontrakter på vintertjeneste?

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet