Bredere adgang til offentligt tilgængelige el-ladestandere på vej

af Per Tolstrup

Vigtigheden af de udbudsretlige forhold må ikke negligeres og skal sammentænkes med kommunernes egne behov og de markedsmæssige mekanismer for at sikre succesfulde samarbejder.
 
Fremadrettet bliver der bedre adgang for kommuner og andre offentlige myndigheder til at opstille ladestandere på arealer, som de selv råder over. Herudover gives der mulighed for at yde tilskud til opstilling af ladestandere i yderområder, hvor der endnu ikke er et økonomisk bæredygtigt marked og for ladestandere.

Med en ny lov om infrastruktur for alternative drivmidler (bedre kendt som AFI-loven), der trådte i kraft den 6. april 2022, gives kommunerne en mulighed for aktivt at bidrage til infrastrukturen for ladestandere – også i udkantsområderne.

Loven giver fremadrettet offentlige myndigheder mulighed for følgende;

  • Tildeling af retten til private virksomheder til at opføre og drive offentligt tilgængelige ladestandere på offentligt ejede arealer, hvor der gives fri adgang til ladestandere for alle brugere. Planerne om placering af ladestandere skal offentliggøres for de kommende 2 kalenderår forud for opførelse.
  • Tildeling af retten til at virke som operatør af ladestandere på offentligt ejede arealer eller når ladestandere er opført med tilskud fra det offentlige samt sikring af, at operatører giver adgang til en roamingtjeneste (det vil sige, at ladestanderen kan anvendes uafhængigt af, om en bruger har indgået abonnementsaftale med en udbyder samt uafhængigt af valg af betalingsmiddel).
  • Etablering af ladestandere med det formål at oplade den offentlige myndigheds egen bilflåde.


Herudover giver loven mulighed for, at kommunerne kan yde økonomisk støtte til opførelse af ladestandere i de yderområder, hvor der (endnu) ikke er en ren kommerciel gevinst ved opførelse af ladestandere.

Koncession eller udbud?

Den offentlige myndighed kan give leverandører mulighed for at opføre og drifte ladestandere på markedsmæssige vilkår på offentligt ejede arealer.

Afhængigt af aftalens karakter og graden af evt. offentligt tilskud, hvorvidt der opkræves en afgift (f.eks. årlig leje, andel af omsætning eller lign.), og i hvor høj grad der lægges beslag på ladestanderen til opladning af myndighedens egen flåde, skal der indgås aftale med operatør enten gennem et udbud, en annoncering under tærskelværdien eller efter reglerne om koncessionsaftaler.

Uanset kontraktens karakter, art og omfang, skal den indgås på markedsmæssige vilkår i henhold til Traktatens principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.

Hos Tolstrup & Hvilsted stiller gerne vores ekspertise til rådighed i forhold til sourcingstrategier funderet i den kommunale kontekst og de udbudsretlige udfordringer. At få konstrueret en værdiskabende og kommercielt velfungerende struktur på de fremadrettede anskaffelser/samarbejder vil være afgørende i forhold til kommunernes bidrag til en hurtig udvikling af infrastrukturen for ladestandere i Danmark.

Kontakt fagchef Anna H. Mortensen for en uforpligtende dialog.

Picture of Per Tolstrup

Per Tolstrup

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Etablering af ladestandere – økonomi og miljøoptimeringer kan gå hånd i hånd

Vinteren er altid over os – har I konkurrenceudsat jeres kontrakter på vintertjeneste?

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet

Det går stærkt i affaldssektoren