CPV koder

af Casper Uldbjerg

Cpv-koder – går det for hurtigt, går det galt

Ofte har udbudsjurister et ambivalent forhold til CPV-koderne. De spiller en stor rolle i hverdagen, og deres betydning er afgørende i udbudsforretninger i forhold til:

  1. at aktivere det ”rigtige” tilbudsgiverfelt
  2. afløftning af udbudspligten
  3. valg af procedureregler

Nomenklaturen i sig selv virker voldsom uoverskuelig, og trænger til at blive bragt ind i det nye årtusinde – et eksempel på forældet navngivning er:
”Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb (72590000)” og ”Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere (32300000)”.

Få det maksimale ud af dit arbejde med CPV-koder

At arbejde med CPV-koderne kræver grundighed (og nogle gange lidt detektivarbejde) i forhold til at identificere de korrekte koder til den konkrete udbudte ydelse.

  • Vær særligt opmærksom på blandende kontrakter og på sondringen mellem bygge/anlæg og tjenesteydelser.
  • Vær opmærksom på, at for blandende kontrakter, hvor bygge/anlægsopgaver indgår, er det formålet, som er afgørende for indplacering i CPV-kode, mens det ved blandende opgaver, typisk varer og tjenesteydelser, er økonomisk volumen, der er afgørende.
  • Til sondring mellem bygge/anlæg og tjenesteydelser, kan du bruge denne tommelfingerregel: ”Indgår der cement, er det en bygge-/anlægsopgave” – det er en simplificering, og må ikke afholde udbudskonsulenten fra at slå op i CPV-koderne (men pas på).
  • CPV-kodens placering i hierarkiet skal altid undersøges, idet CPV-koden, isoleret set, kan give mening men alligevel kan give anledning til kritiske fejl. Fx kan ”85312300 Vejledning og rådgivning” ikke være byggerådgivning, da ”Vejledning og rådgivning” er placeret under 85310000 ”Sociale foranstaltninger”. Derfor; spor altid den fundne CPV-kode tilbage til et overliggende niveau.


Vores erfaring er, at der aldrig må tages let på CPV-koderne. Kategoriseringen i CPV-nomenklaturen er ikke altid logisk, og hurtige konklusioner kan være fatale.

Picture of Casper Uldbjerg

Casper Uldbjerg

Om mig
Casper beskæftiger sig med komplekse udbudsforretninger særligt indenfor IT. Han har erfaring med at gennemføre udbud med for- handling, konces- sionsudbud og konkurrencepræget dialog.
Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Telemedicin understøtter innovation og ressourcefrigørelse

Genbrugshjælpemidler

Fødevareindkøb og bæredygtighed hånd i hånd i EU-udbud

EU-støtte til etablering af DIS til velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger