Genbrugshjælpemidler

af Anna H. Kaa

Styring af genbrugshjælpemidlerne og udgifterne som følge regeringens oplæg til en positivliste – vil udgifterne løbe løbsk?

Regeringens oplæg til en positivliste for genbrugshjælpemidler rejser væsentlige spørgsmål omkring styring og udgifter for kommunerne. Vil udgifterne løbe løbsk? Har kommunen tilstrækkelige aftaler på plads for indkøb af hjælpemidler? Og er der tilstrækkelig styring af visitationen og integrationen med kommunens leverandøraftaler?

En positivliste kan potentielt skærpe kravene til håndtering af hjælpemiddeldepoterne og flytte opgaver fra visitationen til driftsafdelingen. Men hvordan påvirker dette kommunernes daglige arbejde? Vil det skærpede krav og omfordelingen af opgaver betyde øget belastning eller muligheder for mere effektiv drift?

Kommunernes håndtering af hjælpemiddeldepoterne kan variere, og nogle vælger at outsource driften. Men hvordan sikrer man effektivitet og  kvalitet, især med de nye udfordringer, der følger med regeringens initiativer?

Tolstrup & Hvilsted er altid klar til at  diskutere disse spørgsmål og tilbyde rådgivning om, hvordan kommunerne bedst kan navigere i denne komplekse tid.

Picture of Anna H. Kaa

Anna H. Kaa

Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Telemedicin understøtter innovation og ressourcefrigørelse

Fødevareindkøb og bæredygtighed hånd i hånd i EU-udbud

EU-støtte til etablering af DIS til velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger

Er udbudsreglerne en hindring for Bæredygtighed i offentligt indkøb?