Massive budgetoverskridelser på statslige IT-projekter – Hvad kan vi lære?

af Agnethe Toft

Finansminister Nicolai Wammen og digitaliseringsminister Marie Bjerre har i forbindelse med et samråd fremlagt oplysninger fra Finansministeriet, der viser at 69 statslige IT-projekter til en værdi af 6 mia. har haft budgetoverskridelser på gennemsnitligt 15 pct.

Dykker man lidt ned i de underliggende data, så står det ret hurtigt klart, at de 15 pct. som gennemsnit er misvisende, da meget store budgetoverskridelser trækkes ned af en række projekter, der har budgetafvigelser på over -70 pct. I en fodnote kan man læse, at opgørelsen også inkluderer projekter, der er blevet afbrudt/lukket ned inden færdiggørelse.

Virkeligheden synes således at være, at der er brug for handling. Det politiske svar fra de 2 ministre peger i retning af opkvalificering af indkøberne, centralisering, opdeling af udbud i mindre delopgaver, løbende kontrol og erfaringsudveksling.

Tiltag der måske nok kan bidrage, men bestemt også tiltag, der kan medføre risiko for endnu større overskridelser. F.eks. er budgettet for Justitsministeriets Domsdatabase iflg. Finansministeriet overskredet med 178,1 pct. Vi har ikke indsigt i den konkrete sag, men vi stiller os tvivlende overfor, om politikernes forslag om mindre bureaukrati eller en opdeling af så kompleks en leverance ville have medført væsentligt lavere omkostninger. Forklaringen på overskridelserne skal formodentligt findes andetsteds.

Det er ikke vores erfaring, at opdeling af komplekse leverancer generelt på flere leverandører medfører samlet set lavere omkostninger – nok nærmest tværtimod. Til gengæld skaber det mange flere kontrol- og koordineringsopgaver ved den offentlige part.

Samrådet og emnet generelt giver for os anledning til følgende refleksioner:

Picture of Agnethe Toft

Agnethe Toft

Om mig
Agnethe har siden 2011 arbejdet med gennemførelse af EU-udbud særligt indenfor IT-området. Hun har stor erfaring med at arbejde med alle dele af K0-paradigmet, og særligt rekonstruering af disse, så de nutidigt passer i den anskaffelsesmæssige kontekst.
Relaterede artikler

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Husker du at håndhæve dine aftaler?

IT-kontraktstyring – etabler gode vaner!

Udbud med forhandling

Terminologi i IT udbud og kontrakter