Udbudsrådgivning

Tolstrup & Hvilsted tilbyder uvildig, specialiseret og procesorienteret rådgivning vedrørende offentlige udbud.

Vores specialer

Vi er specialister i offentlige udbud

It og digitalisering

Vi er rådgivere på nogle af de største og mest komplicerede it-udbud i den offentlige sektor.

Service og drift

Vi har mange års erfaring med at gennemføre udbud inden for det sociale område for offentlige myndigheder.

SKI

SKI

Rådgivning på SKI-rammeaftaler

Teknik, byggeri og bæredygtighed

Vi har mange års erfaring med at gennemføre udbud inden for bygge & anlæg og det tekniske område.

Udbudsret er vores hjemmebane

Tolstrup & Hvilsted arbejder altid i tæt interaktion med den offentlige kunde i alle faser af udbuddet for at sikre, at de interne behov tilfredsstilles, at udbuddet er kommercielt optimalt, at udbuddets effekt identificeres, samt at det udbudsretlige og kontraktretlige fundament er i orden.

Udbudsret er vores hjemmebane og den udbudsjuridiske viden er afgørende for opgaveudførelsen, men bliver først værdiskabende, når den kobles med en kommerciel forståelse og er forretningsunderstøttende. Derfor arbejder Tolstrup & Hvilsted med udgangspunkt i forståelsen af den ordregivende myndigheds behov, interne processer og politiske kontekst, hvilket sikrer kunden ”den gode offentlige kontrakt”.

Tolstrup & Hvilsted har stor erfaring med dialogbaserede EU-udbudsformer såsom ”udbud med forhandling” og arbejder indenfor alle dele af den offentlige sektor. Tolstrup & Hvilsted har ydet udbudsrådgivning og udbudsjuridisk rådgivning på alle tænkelige anskaffelsesopgaver.

Tolstrup & Hvilsteds proceshjul - Udbudsprocessen i fokus
Udbudsrådgivning til
det offentlige

Vi arbejder som uvildige proces- og projektleder på komplekse EU-udbudsopgaver med baggrund i:

Udbudsloven

  • Afsnit II
  • Afsnit III
  • Afsnit IV
  • Afsnit V

  • Forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Koncessionsdirektivet
  • Forsvars- og sikkerhedsdirektivet
  • Tilbudsloven

Artikler om offentlige udbud

Find inspiration i vores artikler om udbudsrådgivning, 
kontraktstyring og indkøbsoptimering.

Massive budgetoverskridelser på statslige IT-projekter – Hvad kan vi lære?

Telemedicin understøtter innovation og ressourcefrigørelse

Genbrugshjælpemidler

Fødevareindkøb og bæredygtighed hånd i hånd i EU-udbud

Kontakt os

Bestil et uforpligtende møde, eller få svar på dine spørgsmål ved at kontakte os i dag.