Genbrugshjælpemidler

Styring af genbrugshjælpemidlerne og udgifterne som følge regeringens oplæg til en positivliste – vil udgifterne løbe løbsk?

Det går stærkt i affaldssektoren

Det går stærkt i affaldssektoren – kan både leverandører og ordregivere følge med? Med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi blev der taget…