UDBUDSRÅDGIVNING TIL DET OFFENTLIGE

Tolstrup & Hvilsted tilbyder uvildig, specialiseret og procesorienteret rådgivning vedrørende offentlige udbud.

Tolstrup & Hvilsted arbejder altid i tæt interaktion med den offentlige kunde i alle faser af udbuddet for at sikre, at de interne behov tilfredsstilles, at udbuddet er kommercielt optimalt, at udbuddets effekt identificeres samt, at det udbudsretlige og kontraktretlige fundament er i orden.

Udbudsjuridisk viden er afgørende for opgaveudførelsen, men bliver først værdiskabende, når den kobles med en kommerciel forståelse og er forretningsunderstøttende. Derfor arbejder Tolstrup & Hvilsted med udgangspunkt i forståelsen af den ordregivende myndigheds behov, interne processer og politiske kontekst, hvilket sikrer kunden ”den gode kontrakt”.

Tolstrup & Hvilsted har stor erfaring med dialogbaserede udbudsformer såsom ”udbud med forhandling” og arbejder indenfor alle dele af den offentlige sektor og har ydet udbudsrådgivning og udbudsjuridisk rådgivning på alle tænkelige anskaffelsesopgaver.

Offentlige udbud

Vi arbejder som uvildige proces- og projektleder på komplekse udbudsopgaver med baggrund i:

 •  Udbudsloven
  • Afsnit II
  • Afsnit III
  • Afsnit IV
  • Afsnit V
 • Forsyningsvirksomhedsdirektivet
 • Koncessionsdirektivet
 • Forsvars- og sikkerhedsdirektivet
 • Tilbudsloven

Artikler om udbudsrådgivning

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE