Højt fagligt niveau

Vi løser komplekse udbudsopgaver med baggrund i udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet og tilbudsloven.

Medarbejderne i Tolstrup & Hvilsted har tilsammen gennemført mere end 600 EU-udbud og har således udbudserfaring med:

En bred vifte af varer og tjenesteydelser

IT

Sociale og sundhedsfaglige ydelser

Outsourcing og driftsopgaver

Bygge/anlægssager

Det tekniske område

Udbudsjuridiske eksperter

Vores udbudsjuridiske viden er afgørende for opgaveudførelsen, men giver for os først værdi, når den kobles med en kommerciel forståelse og er forretningsunderstøttende, hvilket sikrer kunden ”den gode kontrakt”.

Udbudsproceduren ”udbud med forhandling” udgør en betydelig del af vores opgaveportefølje og vi har stor erfaring i hvilke fordele og ulemper proceduren har for det konkrete anskaffelsesprojekt.

Processen

Vores mål i forhold til at arbejde med udbud er, at facilitere en udbudsproces, der sikrer en driftssikker og værdiskabende kontrakt for den offentlige virksomhed. Derfor er forståelse af den ordregivende myndigheds behov, interne processer og det politiske miljø afgørende i vores arbejde.  Vi arbejder i tæt interaktion med den offentlige kunde i alle faser af udbuddet for at sikre, at de interne behov tilfredsstilles, at udbuddet er kommercielt optimalt, at udbuddets effekt identificeres samt sikre, at det udbudsretlige og kontraktretlige fundament er i orden.

Artikler om udbudsrådgivning

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE