Innovative udviklingsprojekter

Tolstrup & Hvilsted er nu på listen over EU-godkendte rådgivere til innovative udviklingsprojekter. Med optagelsen på EU’s liste over specialister godkendt til at rådgive om innovative udviklingsprojekter, markerer vi os blandt Danmarks førende rådgivere inden for indkøb og udbud.

Under EU’s EAFIP-program (European Assistance For Innovative Procurement) kan der søges om assistance til gennemførelse af innovative projekter.

Hvad er EAFIP?

EAFIP-initiativet fokuserer på at promovere fordelene ved innovative indkøb, såvel som uddannelse og assistance til offentlige indkøbere med en konkret interesse i at implementere innovative indkøb af IKT-baserede løsninger (Information Communications Technology) i hele EU. Det har til formål at fremme fordelene ved, og best practice, inden for innovative indkøb i hele Europa.

Gennem EAFIP støtter EU offentlige indkøbere, som arbejder på innovative indkøb ud fra to forskellige tilgange:

Prækommercielle indkøb (PCP)

Indkøb af forsknings- og udviklingsydelser, med risiko- og fordelsdeling imellem ordregiver og leverandører på markedsvilkår igennem en faseopdelt, konkurrencepræget udvikling. Prækommercielle indkøb giver det offentlige mulighed for at dele risici og fordele ved indkøb af forsknings- og udviklingsydelser, og til at løse udfordringer af almen interesse på områder, hvor der ikke findes nogen tilfredsstillende teknologisk løsning på markedet endnu. Indkøbet kaldes prækommercielt, fordi det alene omfatter udviklingen af innovative løsninger frem til et stadie, før løsningerne kommercialiseres ved egentlig serieproduktion og generel markedsføring.

Offentlige indkøb af innovative løsninger (PPI)

Indkøb, hvor det offentlige fungerer som initiativtager til markedsdannelse for innovative varer eller ydelser, som endnu ikke er tilgængelige i stor skala, og som kan kræve yderligere test og godkendelser. Ordningen kan anvendes, når ordregivende myndigheder/enheder, eventuelt i samarbejde med private købere, fungerer som initiativtagere til indkøb af eksisterende “innovative” løsninger (ikke forsknings- og udviklingsydelserne til udvikling af sådanne), der endnu ikke er tilgængelige i stor kommerciel skala på grund af manglende interesse fra markedet.

Hvad kan der søges om?

EAFIP yder lokal bistand til udvalgte offentlige indkøbere i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af et PCP-eller PPI-indkøb, der omfatter støtte til:

  • Afgrænsning af et identificeret indkøbsbehov, der kan håndteres med innovative løsninger
  • Forberedelse og gennemførelse af en åben markedshøring i hele EU
  • Udarbejdelse af udbudsdokumenter
  • Lancering af et udbud
  • Besvarelse af spørgsmål fra potentielle tilbudsgivere på et hvilket som helst tidspunkt under processen
  • Underskrivelse af kontrakter med udvalgte leverandører under hensyntagen til de relevante bestemmelser i europæisk og national lovgivning om offentlige indkøb

Det nøjagtige omfang og indhold af den bistand, de udvalgte indkøbere tilbydes, fastlægges fra sag til sag i samarbejde med Europa-Kommissionens tjenestegrene.

Assistance omfatter en-til-en møder, e-mail-support, hands-on vejledning og individuel støtte (herunder ekspertjuridisk vejledning) til at forberede og gennemføre et indkøb baseret på PCP- eller PPI-tilgangen. Den bistand, der ydes inden for rammerne af EAFIP-initiativet, omfatter ikke finansiel støtte til de aktiviteter, der udføres af indkøberen. Hvert projekt, der udvælges til assistance, får i alt 5 dage med ekspertbistand, som gives uden beregning til indkøberen af EAFIP, og evalueres fra sag til sag. Lokal bistand gives på det lokale sprog, der anvendes af indkøberen, via EAFIPS netværk af eksperter etableret i alle EU’S medlemsstater under koordinering af Corvers. Netværket af juridiske eksperter består af medlemmer, der er placeret i alle EU’S medlemsstater. En komplet liste over disse juridiske eksperter er tilgængelig her.

Læs mere på EAFIPS hjemmeside, hvor der også vil være mulighed for at søge om støtte.

Artikler om udbudsrådgivning

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE