Domstolen har talt…

DOMSTOLEN HAR TALT… En rammeaftale kan opbruges med den konsekvens, at rammeaftalen anses for ophørt. Køb udover rammeaftalens anslåede værdi kan derfor anses for ikke at være korrekt konkurrenceudsat. Ovenstående gengivelse af dommen har man kunnet læse mange af siden dommens offentliggørelse. Men hvad betyder det? Hos Tolstrup & Hvilsted er vi optagede af, hvordan…

Read more