UDBUD AF BYGGE/ANLÆG SAMT DET TEKNISKE OMRÅDE

Tolstrup & Hvilsted har mange års erfaring med at gennemføre udbud inden for bygge/anlæg og det tekniske område.

Udbuddene dækker en komplet varetagelse af processen med særlig fokus på dialog og ordentlighed og vores store indsigt i den offentlige kontekst og den politiske bevågenhed er en stor gevinst for vores kunder.

Tolstrup & Hvilsted har bl.a. erfaring med udbud af:

Håndværkerydelser

Bygherrerådgivning

Totalrådgiver

Diverse entreprisekontrakter (fagentreprise, hovedentreprise, totalentreprise)

Grøn vedligeholdelse

Vintervedligeholdelse

Ejendomsadministration af boliger

AIA-anlæg

ABA-anlæg

Ventilationsanlæg

Elektroniske låsesystemer

Arkitektydelser

Rådgivende ingeniørydelser

Asfalt

Oprensning af vandløb

Kystsikring

Brøndgods

Slamsugning

Renovation

Nedrivning af bygninger

Midlertidige bygninger

Præfabrikerede bygninger

Diverse ESCO-projekter

Artikler om bygge/anlæg og teknik

VI STÅR ALTID KLAR MED RETTE EKSPERTISE