Vi er specialister i udbudsprocesser og procesledelse

Tolstrup & Hvilsted er uvildige rådgivere, der har specialiseret sig i alle dele af udbudsprocessen.

Vi arbejder med projekt- og procesledelse på komplicerede anskaffelser funderet i den enkelte kundes behov koblet med udbudsjuridisk og kontraktjuridisk ekspertise. Vores rådgivning gør særligt en forskel ved at koble udbud og indkøb sammen med forandring, forankring og derved skabe direkte og indirekte værdi for vores kunder.

Tolstrup & Hvilsted yder bistand til alle opgaver i forbindelse med tilvejebringelse af den succesfulde kontrakt: fra anskaffelsesproces til implementeringen til kontrakt- og leverandørstyring til exit-ydelser. Alt sammen på et stærkt juridisk og kommercielt fundament.

En udbudsproces’ succes kan måles på mange parametre – for os er tilfredshed med kontrakten og en værdiskabende leverandørrelation de ultimative succeskriterier for enhver anskaffelsesproces.

Derfor har Tolstrup & Hvilsted kontrakten som omdrejningspunkt i alle faser af vores arbejde med anskaffelser og udbud.

Kontrakten mellem parterne er afgørende, da det er herigennem, samarbejdet initieres, funderes og styres. Kontrakten danner grundlaget for, at samarbejdet kan baseres på gensidig respekt for hinanden og for det aftalte.

For os er der ikke to ens udbudsprocesser, og derfor arbejder Tolstrup & Hvilsted med udgangspunkt i hver enkelt kundes behov via en holistisk betragtning, hvor vi gentænker og udfordrer ”plejer” med henblik på at etablere den bedst mulige leverandørrelation for kunden.

Således understøtter vi forretningsmæssige behovsanalyser, markedsanalyser, udarbejdelse af udbudsmaterialer, gennemførelse af udbudsforretninger, forhandlinger, implementering af aftaler samt løbende kontraktstyring.

Vores blik for kontrakten som helhed og vores pragmatiske og juridiske fundament gør os i stand til at sikre vores kunder i alle faser af kontraktens levetid: Fra de indledende analyser og behovsafdækning til dens endelige ophør og overlevering til ny leverandør.

Vores værdisæt - respekt og ordentlighed

Tolstrup & Hvilsteds værdisæt er funderet i respekt og ordentlighed. Vi ønsker at tilgå opgaver, hinanden og samarbejdspartnere med respekt og ordentlighed. Det afspejler sig i alt, hvad vi gør.