Kontraktstyring

Tolstrup & Hvilsted leverer alle former for ydelser indenfor for kontraktstyringsdisciplinen på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Som for vores øvrige ydelsesområder, har vi fokus på en anvendelsespraktisk tilgang og at skabe værdi for kunden.

Eksperter i kontraktkoncipering

Med gennemførelse af offentlige udbudsforretninger som kernekompetence, er kontraktkoncipering et hovedelement i vores forretning. Formålet for enhver udbudsforretning er at skabe en reguleret samarbejdsrelation understøttet af kontrakten eller rammeaftalen – derfor er kontraktsarbejdet grundstenen i enhver udbudsforretning.

Styrken i vores rådgivning, særligt på det taktiske og det operationelle, er indsigten i de kontrakter vores rådgivere selv konciperer. Det giver kunderne en unik mulighed for rådgivning i både implementerings- og driftsrelaterede kontraktudfordringer.

Tolstrup & Hvilsted udfærdiger og rådgiver omkring styring af alle typer af kontrakter til vores kunder – det være sig vare- og tjenesteydelser, kontrakter funderet i AB 18, ABR18 samt diverse IT-kontrakter funderet i K0-paradigmerne. Vores kompetencer indenfor kontraktstyring er funderet i en vugge til vugge-tilgang.

Artikler om udbudsrådgivning

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE