Medarbejdere hos Tolstrup & Hvilsted

null

Søren arbejder primært med innovative og IT-relateret EU-udbud samt strategisk udbuds- og indkøbssparring hos offentlige myndigheder på indkøbschef- og direktionsniveau.

SØREN HVILSTED

Partner

Tlf: 53 64 32 40
sh@tohv.dk

null

Per arbejder med strategiske indkøbs- og udbudsopgaver hos offentlige kunder og har haft ansvaret for mere end 120 EU udbud de sidste 20 år.

PER TOLSTRUP

Partner

Tlf: 53 64 22 40
per@tohv.dk

null

Casper beskæftiger sig med komplekse udbudsforretninger særligt indenfor IT. Han har erfaring med at gennemføre udbud med for- handling, konces- sionsudbud og konkurrencepræget dialog.

CASPER ULDBJERG

Partner, Juridisk chef

Tlf: 53 38 36 88
cu@tohv.dk

null

Heidi har en uddannelse i økonomi og ressourcestyring, indenfor både den private – og den offentlige sektor.

HEIDI KNUDSEN

Analyse- & administrationschef

Tlf: 53 64 95 50
hk@tohv.dk

null

Agnethe har siden 2011 arbejdet med gennemførelse af EU-udbud særligt indenfor IT-området. Hun har stor erfaring med at arbejde med alle dele af K0-paradigmet.

AGNETHE TOFT

Fagchef, IT og Digitalisering, Udbudsjurist, Cand.merc.jur.

Tlf: 53 64 51 33
ata@tohv.dk

null

Anna har arbejdet med udbud siden 2011. Primært rammeaftaler med deltagelse af flere offentlige aktører, såvel indenfor selveje-sektoren som i tværkommunale sammenhænge.

ANNA H. MORTENSEN

Fagchef, Service og drift, Udbudsjurist, Cand.merc.jur.

Tlf: 53 38 39 58
ahm@tohv.dk

null

Christian har arbejdet med udbud i offentligt regi siden 2007 og ved Tolstrup & Hvilsted siden 2014.

CHRISTIAN BOGØ LINDEMER

Seniorrådgiver

Tlf: 53 64 51 32
cbl@tohv.dk

null

Ivan har over 10 års erfaring med komplekse leverandørkontrakter og er specialiseret i kontraktsret. Særligt indenfor IT-området har han har stor erfaring.

IVAN SMEDEGAARD

Udbudsjurist, Cand.jur.

Tlf: 25 19 41 11
is@tohv.dk

null

Anni har 25 års erfaring med udbud og indkøb i den kommunale sektor og har stor indsigt i den kommunale kontekst og de udbudsretlige udfordringer.

ANNI CLEMENSEN

Projektkoordinator

Tlf: 53 64 32 22
ac@tohv.dk

null

Jasmin er uddannet cand.merc.jur fra Aarhus Universitet.

JASMIN DALGAARD

Rådgiver, Cand.merc.jur.

Tlf: 53 38 73 97
jd@tohv.dk

null

Nicolai har siden 2015 arbejdet med udbud inden for både det kommunale og forsyningssektoren. Herfra har han omfattende erfaring inden for udbudsprocessuelle problemstillinger.

NICOLAI MØLLER

Seniorrådgiver, cand.scient.anth

Tlf: 53 38 57 14
nm@tohv.dk

null

Sanne har siden 2015 arbejdet med indkøb og udbud for den offentlige sektor. Hun har stor erfaring med gennemførelsen af komplekse udbud.

SANNE KOEFOED

Fagchef, Teknik, Byggeri og bæredygtighed, Udbudsjurist, Cand.jur.

Tlf: 53 64 32 09
sk@tohv.dk

null

Thomas er uddannet cand.merc.jur fra Aarhus Universitet med speciale i udbudsret. Han har en bred erfaring indenfor udbudsforretninger.

THOMAS KRISTIAN SCHMIDT

Udbudsjurist, Cand.merc.jur.

Tlf: 93 50 89 57
ts@tohv.dk

null

Vagini er cand.merc.jur studerende med speciale i udbudsret på Aarhus Universitet, hvor hun færdiggør sin uddannelse sommeren 2022.

VAGINI KULASEGARAM

Stud.cand.merc.jur.

vk@tohv.dk