SKI-tildelinger

Er SKI-tildelinger ligetil?  – Og får vi flere svar på spørgsmål i forhold til SKI 02.19-tildelinger efter seneste kendelse fra KLFU? I lyset af den seneste klagenævnsag, som var EG A/S mod Egedal Kommune, kan vi konkludere, at tildelinger på SKI’s rammeaftale 02.19 ikke er ligetil. Efter mere end 10 års erfaring, med anvendelse af…

Read more