UC SYD – inventarudbud formet af arkitektens visioner

I Kolding bygger UC SYD nyt universitetscampus – en markant trekantet bygning i 5 etager tegnet af Cubo Arkitekter. Bygningen skal blandt rumme uddannelser indenfor medier, kommunikation og lyddesign og vil derfor både have havelydstudier og biograf.

Efter workshop med bygherrerådgiver og arkitektstod det klart for os som udbudsrådgivere, at inventaret spiller en væsentlig rolle – både for bygningens samlede æstetiske udtryk, men også for de forskellige læringsmiljøer og for funktionaliteten i hvert enkelt rum.

Det har betydet gentænkning den traditionelle udbudsstruktur, hvor mindstekrav, stykangivelse og tilbudslister udmøntes for hvert enkelt rum. Sammen med bygherre har arkitekten kunne fokusere på at skabe sammenhæng mellem funktionalitet og design på tværs af zoner og etager, understøttet af inventarleverandørens løsningsforslag. Mængdefokus og stykbestillinger blev sekundært og udbudsdesignet blev bundet op på arkitektens visioner om æstetik, funktionalitet, og bæredygtighed i løsningerne.

Processen har været præget af inddragende dialog helt fra starten og både undervisere og studerende har deltaget i evaluering af inventarvalg.

Andre kundecases

Dyk ned i vores øvrige kundecases og bliv klogere på, hvordan vi arbejder

DYNAMISK INDKØBSSYSTEM – når det er værdiskabende

EU-udbud af 8-års revision af togsæt

Udbud på sundheds- og socialområdet

Kommunal outsourcing af indkøbsfunktionen