Værdiskabende Light-udbud ved Danida Fellow Centre

Kundecase Danida

Udbudsjuridisk opgaveløsning til aftaleunderstøttelse af komplekse uddannelsesforløb med indhold som er under løbende udvikling og tilpasning

Danida Fellow Centre (DFC) tilrettelægger og gennemfører hvert år læringsprogrammer og studieophold for ca. 1100 stipendiater fra 30 forskellige lande og driver kollegium på Frederiksberg for stipendiater og forskere.

Udfordringen ved gennemførelse af udbud af uddannelsesaktiviteter for DFC er det ukendte ved de behov, der løbende opstår og som skal dækkes af veltilrettelagte skræddersyede læringsprogrammer for kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.

Et læringsprogram består typisk af tre dele:

 • Online forløb i hjemlandet med det formål at identificere individuelle og organisationsmæssige læringsbehov og derigennem også basere læringen solidt i hjemmekonteksten.
 • Kort studieforløb i Danmark
 • Opfølgende online mentor- forløb i hjemlandet med fokus på at sætte læringen i arbejde i organisationen of facilitere forandringer og udvikling.


Det udfordrer de gængse udbudsprocedurer og indkøbsmetoder i Udbudslovens afsnit II, da leverandørfeltet er vanskeligt at begrænse, og opgaverne ikke kan defineres før et behov opstår.

Uddannelse har CPV-koden 8000000 og er således omfattet af Udbudslovens afsnit III – måske løsningen på DFC’s udfordring skal findes her?

Udfordringerne med ikke på forhånd at kende de mest relevante leverandører og reelt heller ikke de specifikke uddannelsesforløbs indhold, satte den udbudsjuridiske og kommercielle kreativitet på prøve.

Efter strategiske drøftelser og efterfølgende behovs- og markedsanalyse, blev et udbudsdesign udarbejdet som en hybrid af dynamisk indkøbssystem fra Udbudslovens afsnit II og kvalifikationsordning fra Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Konceptet består således af en ”Leverandørliste” med løbende optag funderet i referencer og efterfølgende tildelinger, hvor leverandørerne udvælges i henhold til deres referencer og funderet i et ønske om et optimeret konkurrencefelt. De udvalgte leverandører konkurrerer derefter på:

 • Udkastet til det konkrete kursus-/læringsprogram, bl.a.:
  • forløbets målsætning
  • undervisnings- og læringsmål
  • Indhold, tilgang og metode
  • beskrivelse af hvordan DFC’s ”Five Mandatory Learning Goals” vil blive opnået.
 • CV’er
  • herunder erfaring med at planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med målgruppen
  • undervisningserfaring med en voksenpædagogisk tilgang
  • kendskab til udviklings- og bistandsagendaen.
 • Pris

  Casen viser muligheden for at tænke ud af den traditionelle ”Afsnit II-boks” og en faktisk udnyttelse de muligheder, der ligger i afsnit III i Udbudsloven.
Andre kundecases

Dyk ned i vores øvrige kundecases og bliv klogere på, hvordan vi arbejder

DYNAMISK INDKØBSSYSTEM – når det er værdiskabende

EU-udbud af 8-års revision af togsæt

Udbud på sundheds- og socialområdet

Kommunal outsourcing af indkøbsfunktionen