EU-udbud af 8-års revision af togsæt

Udbud med primært udenlandske bydere på ”et lille marked” krævede markedsdialog og forhandling med rum for præciseringer i tilbudsfasen.

EU-udbud med forhandling efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet på en lovpligtig 8 års revision af togsæt udført over en 2 årig periode på et marked, hvor aktørerne kender hinanden indgående og har mangeårige relationer. Det gav behov for fokus på italesættelse af udbudsprocessens formaliteter og kontraktens vigtighed. At få kontrakten tilpasset og opnå en fælles forståelse i forhold til forskellige leverandører i forskellige lande gjorde forhandlingen essentiel for udbuddets udfald.

De danske togdriftsoperatører er små set i forhold til det europæiske markeds aktører, og den balance var vigtig at have for øje i forhold til fastlæggelse af krav og vilkår i forbindelse med udbudsforretningen.

Revisionen udføres af en EU-certificeret leverandør, der gennemgår standen af togets kritiske komponenter og vurderer behovet for vedligeholdelse eller udskiftning af komponenten, så toget kan fortsætte driften i yderligere 8 år.

Kontakten blev tildelt til finske VR Fleetcare, som nu vil forestå 8-års revisionen af de kritiske komponenter på Nordjyske Jernbaners togsæt. VR Fleetcare er nu ved at forberede revisionerne af de første 14 togsæt, som vil foregå i Finland i perioden frem til udgangen af 2026, samt yderligere 5 togsæt i 2029.

Andre kundecases

Dyk ned i vores øvrige kundecases og bliv klogere på, hvordan vi arbejder

DYNAMISK INDKØBSSYSTEM – når det er værdiskabende

EU-udbud af 8-års revision af togsæt

Udbud på sundheds- og socialområdet

Kommunal outsourcing af indkøbsfunktionen