Udbud på sundheds- og socialområdet

Udbud kan være svaret på de stigende omkostninger, som kommuner oplever på social- og Sundhedsområdet. Læs og lær af erfaringerne fra Gribskov kommune.

Kommunal outsourcing af indkøbsfunktionen

Tolstrup & Hvilsted skaber værdi gennem unik indsigt i de kommunale kerneopgaver, udbudsjuridiskviden samt evnen til at drive anskaffelsesprocesser i en offentlig kontekst.

Værdiskabende Light-udbud ved Danida Fellow Centre

Kundecase Danida

Danida Fellow Centre (DFC) tilrettelægger og gennemfører hvert år læringsprogrammer og studieophold for ca. 1100 stipendiater. Udfordringen ved gennemførelse af udbud af uddannelsesaktiviteter for DFC, er det ukendte ved de behov, der løbende opstår og som skal dækkes af veltilrettelagte skræddersyede læringsprogrammer.

UC SYD – inventarudbud formet af arkitektens visioner

I Kolding bygger UC SYD nyt universitetscampus – en markant trekantet bygning i 5 etager tegnet af Cubo Arkitekter. Bygningen skal blandt rumme uddannelser indenfor medier, kommunikation og lyddesign og vil derfor både have havelydstudier og biograf.