Fagchef for IT og Digitalisering.

Agnethe Toft

Agnethe Toft

Agnethe har siden 2011 arbejdet med gennemførelse af EU-udbud særligt indenfor IT-området. Hun har stor erfaring med at arbejde med alle dele af K0-paradigmet, og særligt rekonstruering af disse, så de nutidigt passer i den anskaffelsesmæssige kontekst. At forstå den efterfølgende drift, myndighedens ”virkelighed” og koble det med kontraktstyring i en udbudssammenhæng er derfor en stærk kompetence hos Agnethe.

Agnethe har stor erfaring med udbud af komplekse IT-kontrakter, tjenesteydelseskontrakter og avanceret forskningsudstyr – en stor del af disse udbud er gennemført på engelsk.

Hun agerer naturligt i alle aspekter af projektplanlægningen og gennemførelsen. Således er Agnethe, på langt den overvejende del af sine projekter, tovholder på facilitering og afholdelse af arbejdsgruppemøder og workshops, udarbejdelse udbudsstrategi, udbudsdesignet, udbudsgrundlaget, planlægning af forhandlingsprocessen, evalueringer og udfærdigelse af endelig kontraktudkast.

Kontakt Agnethe Toft

Bestil et uforpligtende møde, eller få svar på dine spørgsmål ved at kontakte os i dag.