Per arbejder med strategiske indkøbs- og udbudsopgaver hos offentlige kunder og har haft ansvaret for mere end 120 EU-udbud.
Bæredygtighed i udbud

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet

Offentlige indkøb kan gøre en forskel for miljøet Statslig pulje på 200 mio. kr. til grøn omstilling af færgefarten. Kan udbud være en katalysator for den grønne omstilling? I den seneste tid har erhvervsorganisationer og leverandører kritiseret den offentlige sektor for ikke at have et tilstrækkeligt stort fokus på miljø. Med en statslig pulje på…

Read more

Indkøb for over 30 milliarder kroner

Indkøb for over 30 milliarder kroner Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 30 milliarder kroner, hvilket betyder, at et stort antal leverandører får mulighed for at afsætte deres varer og ydelser til regionerne. En betydelig del af disse indkøb er udbudspligtige og derfor underlagt en række konkrete regelsæt og procedurer. Om udbudspligten bliver…

Read more

Regeringens klimaplan medfører konsekvenser for affaldssektoren

Regeringens klimaplan medfører konsekvenser for affaldssektoren Hvordan skal operatører i affaldssektoren håndtere konsekvenserne af klimaplanen og den nye affaldsbekendtgørelse i praksis?  Advokat Betina Wichmann fra advokatfirmaet Lundgrens og partner Per Tolstrup fra Tolstrup & Hvilsted har i fællesskab gennemført en indledende analyse for et affaldsselskab, der ønsker at være proaktive og godt rustet til at…

Read more

Ny partner i Tolstrup & Hvilsted ApS

Ny partner i Tolstrup & Hvilsted ApSCasper Uldbjerg er ny partner i Tolstrup & Hvilsted og indtræder i partnerkredsen. Casper skal bidrage til Tolstrup & Hvilsteds udvikling i bestræbelserne på forsat at være det offentliges foretrukne rådgiver indenfor udbud og indkøb. Casper har gennem de sidste, mere end, 3 år været med til at udvikle…

Read more

Fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne

Fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne Den seneste tid har Tolstrup & Hvilsted sat fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne. Det har undervejs rejst spørgsmål som fx; Er der markante udsving over årene? Er der store forskelle i aktivitet blandt sammenlignelige kommuner? Er de store kommuner de mest aktive? Den 26. august startede vi en ”føljeton” om…

Read more

Udbudsaktiviteten i kommunerne

Udbudsaktiviteten i kommunerne I denne blog ser vi nærmere på udbudsaktiviteten i de 98 kommuner, og vi stiller os selv spørgsmål som: Hvad er det gennemsnitlige antal udbudsbekendtgørelser pr. kommune, og er der større udsving og forskelle, hvis vi sammenligner på gennemsnitstal på tværs af kommuner og år? Vi har tidligere præsenteret data, som viste…

Read more