Indkøb for over 30 milliarder kroner

Indkøb for over 30 milliarder kroner Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 30 milliarder kroner, hvilket betyder, at et stort antal leverandører får mulighed for at afsætte deres varer og ydelser til regionerne. En betydelig del af disse indkøb er udbudspligtige og derfor underlagt en række konkrete regelsæt og procedurer. Om udbudspligten bliver…

Read more