Indkøb for over 30 milliarder kroner

Indkøb for over 30 milliarder kroner Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 30 milliarder kroner, hvilket betyder, at et stort antal leverandører får mulighed for at afsætte deres varer og ydelser til regionerne. En betydelig del af disse indkøb er udbudspligtige og derfor underlagt en række konkrete regelsæt og procedurer. Om udbudspligten bliver…

Read more

Fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne

Fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne Den seneste tid har Tolstrup & Hvilsted sat fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne. Det har undervejs rejst spørgsmål som fx; Er der markante udsving over årene? Er der store forskelle i aktivitet blandt sammenlignelige kommuner? Er de store kommuner de mest aktive? Den 26. august startede vi en ”føljeton” om…

Read more

Udbudsaktiviteten i kommunerne

Udbudsaktiviteten i kommunerne I denne blog ser vi nærmere på udbudsaktiviteten i de 98 kommuner, og vi stiller os selv spørgsmål som: Hvad er det gennemsnitlige antal udbudsbekendtgørelser pr. kommune, og er der større udsving og forskelle, hvis vi sammenligner på gennemsnitstal på tværs af kommuner og år? Vi har tidligere præsenteret data, som viste…

Read more

Udbudsaktiviteten i Danmark

Udbudsaktiviteten i Danmark – et spadestik dybere I sidste uges blog beskrev vi det samlede antal bekendtgørelser for årene 2014 – medio 2020 fordelt på typer af ordregivere. I denne uge tager vi et spadestik dybere i fordelingen over årene, og vi kigger på, hvad disse data viser. Generelt kan man indenfor hhv. Udbudslovens og…

Read more