Søren Hvilsted

Partner

Søren er uddannet cand.oecon. og har gennem hele sin karriere beskæftiget sig med offentligt indkøb, kontraktstyring og særligt med gennemførelse af EU-udbud.

Han har etableret Aarhus Universitets indkøbsfunktion, været indkøbschef i Skanderborg Kommune, og har siden 2011 været partner i Tolstrup & Hvilsted.

Som projektansvarlig har Søren gennemført mere end 100 EU-udbud for alle typer af offentlige kunder.

Han arbejder primært med innovative og IT-relateret EU-udbud samt strategisk udbuds- og indkøbssparring hos offentlige myndigheder på indkøbschef- og direktionsniveau.

Evnen til at analysere komplekse forretningskritiske problemstillinger og derigennem afdække anskaffelsesbehovet, forestå anskaffelsen gennem udbudsforretninger og derved skabe værdi for kunden er unik gør Søren efterspurgt i store dele af den offentlige sektor.

Søren er desuden en efterspurgt underviser i udbudsprocesser og strategisk optimering af offentligt indkøb.

53 64 32 40

Søren Hvilsted