Casper Uldbjerg

Partner, Juridisk chef, Cand. jur.

Casper beskæftiger sig med komplekse udbudsforretninger særligt indenfor IT-området. Han har erfaring med at gennemføre udbud med forhandling, koncessionsudbud samt konkurrencepræget dialog herunder at få planlagt en procedure og procedurevalget mest optimalt i forhold til behov og målsætninger. Casper fungerer internt som juridisk kvalitetssikrer på Tolstrup & Hvilsted IT-relaterede udbud og har ligeledes stor erfaring med at gennemføre udbud på engelsk. Kunderne efterspørger i høj grad Casper i forhold til IT-udbud og kontraktstyring på komplekse IT-kontrakter. Casper indsigt i diverse K0-kontrakter og tilpasninger af disse gør ham til en efterspurgt rådgiver.

Igennem sin projektlederuddannelse arbejder Casper med en procesfaciliterende tilgang til opgaverne gennem en 360-graders vinkel på arbejdet med de udbudte kontrakter.

53 38 36 88

Casper Uldbjerg