Anna har arbejdet med udbud siden 2011. Primært rammeaftaler med deltagelse af flere offentlige aktører, såvel indenfor selveje-sektoren som i tværkommunale sammenhænge. Anna har gennem mere end 10 års ansættelse i det offentlige en stor indsigt i særligt de kommunale kerneopgaver og arbejdsgangene i politisk styrede organisationer.

Husker du at håndhæve dine aftaler?

Husker du at håndhæve dine aftaler? Bliver kravene i dine kontrakter opfyldt, og får du gjort noget ved det, hvis det ikke er tilfældet? Der anvendes mange ressourcer til udbud af aftaler i det offentlige, og det er essentielt, at ressourcerne til opfølgning og håndhævelse af aftalerne følger med. Hvis ikke der følges op på…

Read more