Nicolai Møller

Seniorrådgiver

Nicolai har siden 2015 arbejdet med udbud indenfor både det kommunale og forsyningssektoren. Herfra har han omfattende erfaring både som rådgiver inden for udbudsprocessuelle problemstillinger og som projektleder, hvor Nicolai bl.a. har været tovholder på adskillige tværgående udbudsprocesser på komplekse områder med deltagelse af flere offentlige indkøbere.

Nicolai har erfaring med udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsloven og har særligt beskæftiget sig med indgåelser af aftaler på kulturområdet, socialområdet og i vand- og spildevandssektoren. Med en baggrund som antropolog arbejder Nicolai inkluderende og samarbejdsorienteret med fokus på behovsafdækning og den rette balance mellem kundens ønsker, den samlede økonomi og markedets formåen.

53 38 57 14

Nicolai Møller