Anni Clemensen

Projektkoordinator

Anni har 25 års erfaring med udbud og indkøb i den kommunale sektor og har stor indsigt i den kommunale kontekst og de udbudsretlige udfordringer.

Anni har en stor erfaring med udbud af vare- og tjenesteydelser, samt udbud i kommunale og regionale indkøbsfællesskaber.

Anni har leder- og projektledelseserfaring og dermed erfaring som tovholder i forbindelse med facilitering og afholdelse af f.eks. arbejdsgruppemøder og workshops, udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsdesign, udbudsgrundlag, planlægning af forhandlingsproces, evaluering og udfærdigelse af endelig kontrakt.

53 64 32 22