Gratis råd i forhold til exit-overvejelser på IT-kontrakter.

Exit af IT kontrakter

Tolstrup & Hvilsted gennemfører en lang række IT-relaterede udbud, og oplever ofte udfordringer med overgang mellem gammel og ny aftale. Her får du en række opmærksomhedspunkter og råd i forhold til exit-overvejelser på IT-kontrakter.

Read more
Vi hjælper med at lave it udbud der understøtter forretningen

It-udbud med forhandling

Begrebet forhandling har en indsnævret betydning i udbudsretten. Man kan sige, at udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse giver mulighed for en begrænset dialog med tilbudsgiverne og for mindre tilpasninger i udbudsgrundlaget for den ordregivende myndighed.

Read more