Alt om udbudsloven

Ny partner i Tolstrup & Hvilsted ApS

Ny partner i Tolstrup & Hvilsted ApSCasper Uldbjerg er ny partner i Tolstrup & Hvilsted og indtræder i partnerkredsen. Casper skal bidrage til Tolstrup & Hvilsteds udvikling i bestræbelserne på forsat at være det offentliges foretrukne rådgiver indenfor udbud og indkøb. Casper har gennem de sidste, mere end, 3 år været med til at udvikle…

Read more

Den nye klimaplan rammer udbudsdanmark

Den nye klimaplan rammer udbudsdanmark Et ambitiøst mål om at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 % i forhold til 1990 er sat i værk. Det betyder blandt andet, at der skal ske store forandringer i affaldssektoren, og at affald, der kan genanvendes, ikke længere skal gå op i røg med CO2-udledninger til følge. Det…

Read more

Fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne

Fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne Den seneste tid har Tolstrup & Hvilsted sat fokus på udbudsaktiviteten i kommunerne. Det har undervejs rejst spørgsmål som fx; Er der markante udsving over årene? Er der store forskelle i aktivitet blandt sammenlignelige kommuner? Er de store kommuner de mest aktive? Den 26. august startede vi en ”føljeton” om…

Read more

Nyt samarbejde om indkøbsfunktionen i Gribskov Kommune

Nyt samarbejde om indkøbsfunktionen i Gribskov Kommune  – Tolstrup & Hvilsted skal agere indkøbsfunktion for Gribskov Kommune de næste 4 år. Det er med stolthed i stemmen, at Søren Hvilsted siger; ”Vi vandt Gribskov Kommune foran et ekstremt kompetent tilbudsgiverfelt”. Især i disse tider er det vigtigt, at vi fejrer hinandens indsats og de sejre,…

Read more

Udbudsaktiviteten i kommunerne

Udbudsaktiviteten i kommunerne I denne blog ser vi nærmere på udbudsaktiviteten i de 98 kommuner, og vi stiller os selv spørgsmål som: Hvad er det gennemsnitlige antal udbudsbekendtgørelser pr. kommune, og er der større udsving og forskelle, hvis vi sammenligner på gennemsnitstal på tværs af kommuner og år? Vi har tidligere præsenteret data, som viste…

Read more

Udbudsaktiviteten i Danmark

Udbudsaktiviteten i Danmark – et spadestik dybere I sidste uges blog beskrev vi det samlede antal bekendtgørelser for årene 2014 – medio 2020 fordelt på typer af ordregivere. I denne uge tager vi et spadestik dybere i fordelingen over årene, og vi kigger på, hvad disse data viser. Generelt kan man indenfor hhv. Udbudslovens og…

Read more