Alt om udbudsloven

Afsløring af rod i bilag i Forsvaret - Tolstrup og Hvilsted har udviklet et fuldt gennemsigtigt koncept for udbud

Udbudsreglernes berettigelse

Udbudsreglernes berettigelse set i lyset af sagen fra Forsvaret Hvad angår den aktuelle sag fra Forsvarsministeriet må den seneste tids debat om lempelse af udbudsreglerne forstumme. Efter vores opfattelse må det stå enhver klart, hvorfor både samfund, leverandører til det offentlige og alle de hårdt arbejdende offentlige embedsmænd, har brug for dokumenterede procedurer, der sikrer:…

Read more

Praktiske erfaringer med udenlandske tilbudsgivere og ESPD

I forbindelse med udbud, hvor man som ordregiver kan forvente interesse fra udenlandske virksomheder, er der en række forhold, som man som ordregiver skal tage i betragtning i sin tilrettelæggelse af processen. Et af disse forhold er ”European Single Procurement Document” (ESPD), som de fleste af os, der arbejder med udbud, i større eller mindre omfang har arbejdet med siden udbudslovens ikrafttræden sidste år.

Read more

Undgå udbudsbekendtgørelsens faldgruber

Udbudsbekendtgørelser får ikke altid den opmærksomhed de fortjener – og som er påkrævet for at kunne gennemføre en optimal og juridisk korrekt udbudsproces.

Udbudsbekendtgørelsens betydning som grundelement i udbuddet gør, og har altid gjort, at indholdet i bekendtgørelserne skal have yderst stor opmærksomhed. For at sikre den opmærksomhed, arbejder vi hos Tolstrup og Hvilsted med en række udførlige vejledninger i udfyldelse af bekendtgørelserne samt en veldefineret intern procedure for kvalitetskontrol.

Read more