Søren arbejder primært med innovative og IT-relaterede udbud samt strategisk udbuds- og indkøbssparring hos offentlige myndigheder på indkøbschef- og direktionsniveau.
Vi hjælper med at lave it udbud der understøtter forretningen

It-udbud med forhandling

Begrebet forhandling har en indsnævret betydning i udbudsretten. Man kan sige, at udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse giver mulighed for en begrænset dialog med tilbudsgiverne og for mindre tilpasninger i udbudsgrundlaget for den ordregivende myndighed.

Read more