Søren arbejder primært med innovative og IT-relaterede udbud samt strategisk udbuds- og indkøbssparring hos offentlige myndigheder på indkøbschef- og direktionsniveau.

Året der gik…

Året der gik… Fliskedel, NOP Kerne, SRO og havvandsindtag er titler på store udbud  og nye ord, som Tolstrup & Hvilsted har taget til sig i 2020.  Selvfølgelig har vi også lært de gængse Corona-ord, men Covid 19 pandemien har heldigvis ikke påvirket Tolstrup & Hvilsteds stadige udvikling. Vi har været så heldige at have rigtigt travlt med mange spændende opgaver, mens mange virksomheder desværre må melde det…

Read more
Gratis råd i forhold til exit-overvejelser på IT-kontrakter.

Exit af IT kontrakter

Tolstrup & Hvilsted gennemfører en lang række IT-relaterede udbud, og oplever ofte udfordringer med overgang mellem gammel og ny aftale. Her får du en række opmærksomhedspunkter og råd i forhold til exit-overvejelser på IT-kontrakter.

Read more