Søren arbejder primært med innovative og IT-relaterede udbud samt strategisk udbuds- og indkøbssparring hos offentlige myndigheder på indkøbschef- og direktionsniveau.

SKI-tildelinger

Er SKI-tildelinger ligetil?  – Og får vi flere svar på spørgsmål i forhold til SKI 02.19-tildelinger efter seneste kendelse fra KLFU? I lyset af den seneste klagenævnsag, som var EG A/S mod Egedal Kommune, kan vi konkludere, at tildelinger på SKI’s rammeaftale 02.19 ikke er ligetil. Efter mere end 10 års erfaring, med anvendelse af…

Read more
Gratis råd i forhold til exit-overvejelser på IT-kontrakter.

Exit af IT kontrakter

Tolstrup & Hvilsted gennemfører en lang række IT-relaterede udbud, og oplever ofte udfordringer med overgang mellem gammel og ny aftale. Her får du en række opmærksomhedspunkter og råd i forhold til exit-overvejelser på IT-kontrakter.

Read more
Vi hjælper med at lave it udbud der understøtter forretningen

It-udbud med forhandling

Begrebet forhandling har en indsnævret betydning i udbudsretten. Man kan sige, at udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse giver mulighed for en begrænset dialog med tilbudsgiverne og for mindre tilpasninger i udbudsgrundlaget for den ordregivende myndighed.

Read more