Klaus beskæftiger sig med alle former for udbudsforretninger med hovedvægten på IT-relaterede – og innovative EU-udbud. Desuden arbejder Klaus med strategisk ledelsessparring og kvalitative/kvantitative indkøbsanalyser for offentlige kunder.