Undervisning DFC udbud

Værdiskabende Light-udbud ved Danida Fellow Centre

Danida Fellow Centre (DFC) tilrettelægger og gennemfører hvert år læringsprogrammer og studieophold for ca. 1100 stipendiater. Udfordringen ved gennemførelse af udbud af uddannelsesaktiviteter for DFC, er det ukendte ved de behov, der løbende opstår og som skal dækkes af veltilrettelagte skræddersyede læringsprogrammer.

Read more