Undgå udbudsbekendtgørelsens faldgruber

Udbudsbekendtgørelser får ikke altid den opmærksomhed de fortjener – og som er påkrævet for at kunne gennemføre en optimal og juridisk korrekt udbudsproces.

Udbudsbekendtgørelsens betydning som grundelement i udbuddet gør, og har altid gjort, at indholdet i bekendtgørelserne skal have yderst stor opmærksomhed. For at sikre den opmærksomhed, arbejder vi hos Tolstrup og Hvilsted med en række udførlige vejledninger i udfyldelse af bekendtgørelserne samt en veldefineret intern procedure for kvalitetskontrol.

Read more